نوشته‌ها

خانه حاج آقا منیر صادقی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج آقا منیر صادقی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس خانه حاج آقا منیر صادقی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان احمد آباد، کوچه لت احمدآباد، کوچه ولی ا.. مشبکی، پلاک ۲۸ شماره ثبت ملی: 18766 تار…

مجموعه برجهای کبوتر اژیه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه برجهای کبوتر اژیه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مجموعه برجهای کبوتر اژیه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جلگه، شهر اژیه، مزارع ساحل زاینده رود شماره ثبت ملی: 18760 تاریخ ثبت: ۱…

خانه فدائی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه فدائی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه فدائی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان نشاط، بازارچه حسن آباد، مجاور مسجد ساروتقی، پلاک ۱۳۸ شماره ثبت ملی: 18101 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ …

خانه دهدشتی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه دهدشتی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه دهدشتی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهراصفهان، چهار باغ عباسی، دروازه دولت، خیابان مسجد باب الرحمه کوچه جهان نما، انتهای بن بست دهدشتی، پلاک ۱۱۰ شماره ثب…

سرای حاج میرزا (توتی) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: سرای حاج میرزا (توتی) قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس سرای حاج میرزا (توتی) اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، میدان نقش جهان، بازار لوافها، کوچه چاه حاج میرزا شماره ثبت ملی: 18103 تاریخ…

خانه حیدر قاسم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حیدر قاسم قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حیدر قاسم اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جلگه، دهستان امامزاده عبدالعزیز، روستای قهی شماره ثبت ملی: 18104 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ ... خ…

برج کبوتر اژیه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر اژیه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوتر اژیه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جلگه، شهر اژیه، جنب بلوار امامزاده شماره ثبت ملی: 18109 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ ... برج کبوتر …

خانه براتی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه براتی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس خانه براتی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه سنبلستان، صحن شمالی درب امام، پلاک۲ شماره ثبت ملی: 18110 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/…

خانه سهرابی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه سهرابی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه سهرابی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، منطقه رهنان، خیابان اباذر، بن بست شهید احمد عسگری شماره ثبت ملی: 18111 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ ... خا…

خانه آذرپور (یقینی) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه آذرپور (یقینی) قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس خانه آذرپور (یقینی) اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان محله در دشت، خیابان ابن سینا، کوچه ارشاد، بن بست اول، سمت چپ شماره ثبت ملی: 18112 تاریخ ث…

خانه پرچم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه پرچم قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس خانه پرچم اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، میدان قیام، کوچه پشت مسجد جامع، بن بست عصارها، پلاک۴۴ شماره ثبت ملی: 18113 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ ... …

خانه علافچیان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه علافچیان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه علافچیان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان ولی عصر، کوچه اژه ای، بن بست نسترن شماره ثبت ملی: 18100 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ ... خان…

خانه نجفی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه نجفی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه نجفی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان نشاط، بازارچه حسن آباد، کوچه قصرمنشی، جنب تکیه مسگرها، پلاک ۹ شماره ثبت ملی: 18098 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ …

قلعه خان‌آباد اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه خان‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس قلعه خان‌آباد اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جلگه، دهستان امامزاده عبدالعزیز، روستای قهی، مزرعه خان آباد شماره ثبت ملی: 17814 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/…

دبیرستان و هنرستان دخترانه کاتارینان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: دبیرستان و هنرستان دخترانه کاتارینان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس دبیرستان و هنرستان دخترانه کاتارینان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراشها، کوچه شکرچیان شماره ث…

مدرسه راهنمایی و دبیرستان پسرانه کاتارینان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه راهنمایی و دبیرستان پسرانه کاتارینان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مدرسه راهنمایی و دبیرستان پسرانه کاتارینان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراشها، کوچه شکرچیان شمار…

کوشک مشیر فاطمی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کوشک مشیر فاطمی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس کوشک مشیر فاطمی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان زینبیه جنوبی، پارک باغوشخانه شماره ثبت ملی: 17809 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ ... ک…

حمام درب امام اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام درب امام قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس حمام درب امام اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان عبدالزراق، کوچه درب قصر، کوچه شهید بنی لوحی، جنب آستانه درب امام شماره ثبت ملی: 17484 تاریخ ثبت…

برج کبوتر پیمان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر پیمان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوتر پیمان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، دهستان برآن جنوبی، روستای رحیم آباد شماره ثبت ملی: 17466 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶…

برج کبوتر محسن پور اژیه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر محسن پور اژیه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوتر محسن پور اژیه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جلگه، شمال شرقی شهر اژیه، مزارع ساحل زاینده رود شماره ثبت ملی: 17476 تاریخ ثبت: ۱۳…

مقبره ساروتقی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره ساروتقی قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاری آدرس مقبره ساروتقی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان کمال، نبش کوچه لت شماره ثبت ملی: 17477 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ... مقبره ساروتقی از دیگر جاذ…

برج کبوتر زین العابدین اژیه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر زین العابدین اژیه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج کبوتر زین العابدین اژیه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جلگه، شهر اژیه، مزارع ساحل زاینده رود و شمال غربی شهر شماره ثبت ملی: 17478 …

حمام جنت اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام جنت قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام جنت اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان ولیعصر، ک حمام جنت، پلاک ۲۱ شماره ثبت ملی: 17035 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ ... حمام جنت از دیگر جاذبه های گ…

مسجد علی ابن ابیطالب اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد علی ابن ابیطالب قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد علی ابن ابیطالب اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه سفلی، دهستان جرقویه وسطی، روستای پیکان شماره ثبت ملی: 16230 تاریخ ثبت: …

مسجد جامع رحیم‌آباد اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع رحیم‌آباد قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد جامع رحیم‌آباد اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، دهستان برا آن جنوبی، روستای رحیم آباد شماره ثبت ملی: 16229 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ ..…