نوشته‌ها

خانه مدرس زاده اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مدرس زاده قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس خانه مدرس زاده اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان نشاط، حد فاصل چهارراه نقاشی و چهارراه شکرشکن، کوچه‌هاشم بیک، پلاک ۲ شماره ثبت ملی: 19…

خانه ابطحی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ابطحی قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس خانه ابطحی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان ابن سینا، محله دردشت، ک میر علاء الدین، کوچه حمام قاضی، بن بست اول (بدون نام) شماره ثبت ملی: 1…

کنیسه شموئیل گلی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه شموئیل گلی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کنیسه شموئیل گلی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، محله جوباره، چهارراه ماهی فروشان، کوچه لت فر، مقابل کوچه شیشه گری، بن بست …

کنیسه گلبهار اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه گلبهار قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس کنیسه گلبهار اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، میدان قیام، خیابان‌هارونیه، بعد از امامزاده‌هارونیه، کوچه گلبهار، جنب سرای آقا شماره ثبت ملی: 19070 تاریخ…

کنیسه موشه حیا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه موشه حیا قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس کنیسه موشه حیا اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، چهارراه ماهی فروشان، نرسیده به خیبان کمال شماره ثبت ملی: 19071 تاریخ ثبت: ۱۳…

کنیسه شکر الله اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه شکر الله قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کنیسه شکر الله اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، خیابان کمال، کوچه شهید توتونی، کوچه حمام سفید شماره ثبت ملی: 19073 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۲…

کنیسه خورشیدی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه خورشیدی قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس کنیسه خورشیدی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، خیابان کمال، کوچه شهید افسرده شماره ثبت ملی: 19074 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۲/۲۰ …

کنیسه آسیابان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه آسیابان قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس کنیسه آسیابان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، خیابان کمال، کوچه شهید توتونی شماره ثبت ملی: 19075 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۲/۲۰ ... کنیسه آ…

کنیسه ملایعقوب اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه ملایعقوب قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کنیسه ملایعقوب اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، خیابان کمال، جنب مقبره کمال الدین اسماعیل شماره ثبت ملی: 19076 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۲/۲۰ …

خانه عالم زاده اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه عالم زاده قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه عالم زاده اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جلفا، خیابان حکیم نظامی، کوچه تبریزیها، کوچه جنت، پلاک ۱۰ شماره ثبت ملی: 19…

مسجد جامع کفران اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع کفران قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد جامع کفران اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش بن رود، دهستان روددشت شرقی، در میانه بافت روستای کندان، خیابان مسجد جامع شماره ثبت ملی: 19152 تاری…

کنیسه کترداوید اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه کترداوید قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس کنیسه کترداوید اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، ضلع غربی فلکه فلسطین شماره ثبت ملی: 19068 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۲/۲۰ ... کنیسه کترداوید از دیگر ج…

کنیسه ملاربی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه ملاربی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کنیسه ملاربی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، چهاراه ماهی فروشان، بین خیابان کمال و چهارراه ماهی فروشان، اول بن بست مقبره شماره ثبت ملی: 1906…

کنیسه سنگ بست اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه سنگ بست قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس کنیسه سنگ بست اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، خیابان کمال، کوچه سنگ بست شماره ثبت ملی: 19066 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۲/۲۰ ... کنیسه سنگ…

کنیسه یوسف شموئیل شمعون اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه یوسف شموئیل شمعون قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کنیسه یوسف شموئیل شمعون اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، چهاراه ماهی فروشان، نرسیده به خیابان کمال شماره ثبت ملی: 19065 ت…

کنیسه ملا داوید اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه ملا داوید قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کنیسه ملا داوید اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، خیابان کمال، مقابل مقبره کمال الدین اسماعیل شماره ثبت ملی: 19036 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۲/۲۰ …

کنیسه ملانیسان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه ملانیسان قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس کنیسه ملانیسان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، میدان قیام، بازار غاز، نرسیده به چهارراه ماهی فروشان شماره ثبت ملی: 19037 تار…

کنیسه جماعتی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه جماعتی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کنیسه جماعتی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، خیابان کمال، بن بست مقبره شماره ثبت ملی: 19038 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۲/۲۰ ... کنیسه جماعتی …

کنیسه بزرگ اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه بزرگ قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کنیسه بزرگ اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، خیابان کمال، حد فاصل چهاراه ماهی فروشان، خیابان کمال، ابتدای بن بست مقبره شماره ثبت ملی: 19039 تاریخ ثب…

کنیسه حاج الیاهو اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کنیسه حاج الیاهو قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کنیسه حاج الیاهو اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جوباره، کوچه شهید کاظم خانعلی، بن بست حاج الیاهو شماره ثبت ملی: 19040 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۲/۲۰ ..…

خانه بدیع الصنایع اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بدیع الصنایع قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه بدیع الصنایع اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه کدخدائی، جنب خانه روحانی، پلاک۵۱ شماره ثبت ملی: 19043 تاریخ ثبت: …

خانه حبیب‌آبادی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حبیب‌آبادی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حبیب‌آبادی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه کدخدائی، جنب خانه روحانی، پلاک ۵۱ شماره ثبت ملی: 19044 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۲/۲۰ ..…

خانه یوسفی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه یوسفی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه یوسفی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، بخش بن رود، شهر ورزنه، خیابان دکتر بهشتی، خیابان شهید فاضلی، جنب شعبه نفت سابق شماره ثبت ملی: 19045 …

مغازه قنادی شکرچیان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مغازه قنادی شکرچیان قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس مغازه قنادی شکرچیان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراشها، چهارراه شکرچیان شماره ثبت ملی: 18389 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/…

خانه اعتباریان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه اعتباریان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه اعتباریان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر خوراسگان، خیابان مسجد علی، بن بست شهید افعانی، پلاک ۵۳ شماره ثبت ملی: 18117 تاریخ ثبت: ۱۳…