نوشته‌ها

سی و سه پل اصفهان

مسجد جامع اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع قدمت و دوره تاریخی: دیالمه (دیلمیان) ـ قرن ۴ ق آدرس مسجد جامع اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان، خیابان هارونیه شماره ثبت ملی: 95 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد جامع از د…
سی و سه پل اصفهان

چهار باغ اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: چهار باغ قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس چهار باغ اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان چهارباغ شماره ثبت ملی: 109 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... چهار باغ از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی…
سی و سه پل اصفهان

کاخ چهلستون اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: چهلستون قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس چهلستون اصفهان : اصفهان، اصفهان، اصفهان، میدان امام، دروازه دولت شماره ثبت ملی: 108 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... چهلستون از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و …
سی و سه پل اصفهان
,

مسجد شیخ لطف الله اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد شیخ لطف الله قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد شیخ لطف الله اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان امام، جنب شرقی میدان شماره ثبت ملی: 105 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد شیخ لطف الله از دیگر جاذبه ها…
کاخ عالی قاپو

کاخ عالی قاپو اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: عالی قاپو قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس عالی قاپو اصفهان : اصفهان، اصفهان، اصفهان، میدان امام، برغربی میدان شماره ثبت ملی: 104 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... عالی قاپو از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از …
سی و سه پل اصفهان

نقاره خانه و سر در قیصریه (شربت خانه) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: نقاره خانه و سر در قیصریه (شربت خانه) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس نقاره خانه و سر در قیصریه (شربت خانه) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان نقش جهان ابتدای ورود به بازار شماره ثبت ملی: 103 تاریخ ثب…
سی و سه پل اصفهان

میدان نقش جهان (شاه) (امام) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: میدان شاه/ امام خمینی/ نقش جهان قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس میدان شاه/ امام خمینی/ نقش جهان اصفهان : اصفهان، اصفهان، دروازه دولت، خیابان سپه شماره ثبت ملی: 102 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مید…
سی و سه پل اصفهان

مقبره باباقاسم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره باباقاسم قدمت و دوره تاریخی: قرن ۸ ق آدرس مقبره باباقاسم اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان علامه مجلسی، کوچه باباقاسم شماره ثبت ملی: 100 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مقبره باباقاسم از دیگر جاذب…
سی و سه پل اصفهان

مقبره سلطان سنجرملکشاه خواجه نظام‌الملک اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره سلطان سنجرملکشاه خواجه نظام‌الملک قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان ـ قرن ۱۳ ق آدرس مقبره سلطان سنجرملکشاه خواجه نظام‌الملک اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان، خیابان ولی عصر، ک سلطان …
سی و سه پل اصفهان

مناره خواجه علم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره خواجه علم قدمت و دوره تاریخی: تیموریان آدرس مناره خواجه علم اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان،خیابان هاتف شماره ثبت ملی: 98 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مناره خواجه علم از دیگر جاذب…
سی و سه پل اصفهان

دروازه درب کوشک اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: دروازه درب کوشک قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۰ ق آدرس دروازه درب کوشک اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان مسجد سید، خیابان طیب شماره ثبت ملی: 97 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... دروازه درب کوشک از دیگر جاذبه های…
سی و سه پل اصفهان

مسجد علی و مناره سلجوفی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد علی و مناره سلجوفی قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان ـ صفویه آدرس مسجد علی و مناره سلجوفی اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان، خیابان هارونیه شماره ثبت ملی: 96 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد …
سی و سه پل اصفهان

سی‌ و سه پل اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: پل الله وردیخان/ سی‌وسه پل/ پل جل قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس پل الله وردیخان/ سی‌وسه پل/ پل جل اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان انقلاب، زاینده رود شماره ثبت ملی: 110 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... پل الله وردیخا…