نوشته‌ها

مسجد شاه اصفهان

مقبره شیخ ابوالقاسم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره شیخ ابوالقاسم قدمت و دوره تاریخی: قرن ۹ ق آدرس مقبره شیخ ابوالقاسم اصفهان : اصفهان، اصفهان، روستای نصرآباد شماره ثبت ملی: 235 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... مقبره شیخ ابوالقاسم از دیگر جاذبه های گردشگ…
مسجد شاه اصفهان

امامزاده‌هارون ولایت اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده‌هارون ولایت قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۰ ق آدرس امامزاده‌هارون ولایت اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان، خیابان ‌هارونیه شماره ثبت ملی: 220 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... امامزاده‌هار…
مسجد شاه اصفهان

مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد اصفهان : اصفهان، اصفهان، چهارراه شکرشکن، خیابان حافظ، چهارراه شترگلو شماره ثبت ملی: 221 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/…
مسجد شاه اصفهان

مقبره معروف به ستی فاطمه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره معروف به ستی فاطمه قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مقبره معروف به ستی فاطمه اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان کاشانی، روبروی بیمارستان کاشانی شماره ثبت ملی: 222 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... …
مسجد حکیم اصفهان

مسجد حکیم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد حکیم قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد حکیم اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان عبد الرزاق، مسجد حکیم شماره ثبت ملی: 223 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... مسجد حکیم از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی ثبت شده ای…
مسجد شاه اصفهان

مدرسه ملا عبدالله اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه ملا عبدالله قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مدرسه ملا عبدالله اصفهان : اصفهان، اصفهان، نقش جهان، بازار شماره ثبت ملی: 224 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... مدرسه ملا عبدالله از دیگر جاذبه ه…
کاخ هشت بهشت اصفهان

عمارت هشت بهشت اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: عمارت هشت بهشت قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس عمارت هشت بهشت اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، پارک هشت بهشت شماره ثبت ملی: 227 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... عمارت هشت بهشت از دیگر جاذبه های گر…
مسجد شاه اصفهان

مناره چهل دختران (گارلنگ) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره چهل دختران (گارلنگ) قدمت و دوره تاریخی: قرن ۶ ق آدرس مناره چهل دختران (گارلنگ) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قدس، طوقچی، خیابان سروش منار چهل دختران شماره ثبت ملی: 231 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ …
مسجد شاه اصفهان

مناره ساربان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره ساربان قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مناره ساربان اصفهان : اصفهان، اصفهان، چهاراره ابن سینا، خیابان آرامگاه کمال اسمائیل شماره ثبت ملی: 232 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... مناره ساربان از دیگر جا…
مسجد شاه اصفهان

مناره رهروان (رادان) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره رهروان (رادان) قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مناره رهروان (رادان) اصفهان : اصفهان، اصفهان، دهستان قهاب ۱۷ ک شرق اصفهان، روستای رهروان شماره ثبت ملی: 233 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... منا…
مسجد شاه اصفهان

امامزاده احمد (ع) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده احمد (ع) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده احمد (ع) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان نقش جهان، بارچه حسن آباد شماره ثبت ملی: 234 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... امامزاده احمد (ع) از دیگ…
مسجد شاه اصفهان

سر در و بقعه شیخ امیر مسعود اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: سر در و بقعه شیخ امیر مسعود قدمت و دوره تاریخی: قرن ۹ ق آدرس سر در و بقعه شیخ امیر مسعود اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان شهدا، خیابان چهارباغ پائین، کوچه شیخ ابوسعود شماره ثبت ملی: 219 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/…
مسجد شاه اصفهان

سر در مسجد قطبیه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: سر در مسجد قطبیه قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۰ ق آدرس سر در مسجد قطبیه اصفهان : اصفهان، اصفهان، کاخ گنجینه چهل ستون شماره ثبت ملی: 218 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... سر در مسجد قطبیه از دیگر جاذبه های گرد…
مسجد شاه اصفهان

امامزاده درب امام اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده درب امام قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس امامزاده درب امام اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان عبدالرزاق، بزرگراه حاج محمد جعفر شماره ثبت ملی: 217 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... امامزاده درب ام…
مسجد شاه اصفهان

مسجد شعیا و امامزاده اسماعیل اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد شعیا و امامزاده اسماعیل قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مسجد شعیا و امامزاده اسماعیل اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان،خیابان هاتف شماره ثبت ملی: 112 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ..…
مسجد شاه اصفهان

مسجد سارو تقی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد سارو تقی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد سارو تقی اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان امام بازارچه حسن آباد کوی امامزاده شماره ثبت ملی: 113 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد سارو تقی از دیگر جاذبه…
مسجد شاه اصفهان

مدرسه امامیر/ بابا قاسم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه امامیر/ بابا قاسم قدمت و دوره تاریخی: قرن ۸ ق آدرس مدرسه امامیر/ بابا قاسم اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان ابن سینا، چهار راه ابن سینا، کوچه بابا قاسم شماره ثبت ملی: 114 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... …
مسجد شاه اصفهان

مناره‌های دردشت/ سلطان بخت آقا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره‌های دردشت/ سلطان بخت آقا قدمت و دوره تاریخی: قرن ۷ و ۸ ق آدرس مناره‌های دردشت/ سلطان بخت آقا اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان ابن سینا، بازارچه دردشت، کوی دردشت شماره ثبت ملی: 115 تاریخ ثبت:…
مسجد شاه اصفهان

مدرسه مادرشاه/ چهار باغ/ سلطانیه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه مادرشاه/ چهار باغ/ سلطانیه قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مدرسه مادرشاه/ چهار باغ/ سلطانیه اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، ابتدای خیابان آمادگاه شماره ثبت ملی: 116 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/…
مسجد شاه اصفهان

امامزاده جعفر اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده جعفر قدمت و دوره تاریخی: قرن ۸ ق (۷۲۶ق) آدرس امامزاده جعفر اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان،خیابان هاتف شماره ثبت ملی: 198 تاریخ ثبت: ۱۳۱۲/۰۵/۰۹ ... امامزاده جعفر از دیگر جاذب…
مسجد شاه اصفهان

مقبره بابا رکن‌الدین اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره بابا رکن‌الدین قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مقبره بابا رکن‌الدین اصفهان : اصفهان، اصفهان، مجموعه تخت فولاد شماره ثبت ملی: 201 تاریخ ثبت: ۱۳۱۲/۰۵/۰۹ ... مقبره بابا رکن‌الدین از دیگر جاذ…
پل خواجو اصفهان

پل خواجو اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: پل بابا رکن الدین (پل خواجو) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس پل بابا رکن الدین (پل خواجو) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان خواجو، زاینده رود شماره ثبت ملی: 111 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... پل بابا رکن الدین (پل …
مسجد شاه اصفهان

مسجد شاه (امام) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد شاه (امام خمینی) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد شاه (امام خمینی) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان امام، سمت جنوبی میدان شماره ثبت ملی: 107 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... مسجد شاه (امام خمینی) از دیگر جاذب…
مسجد شاه اصفهان

تالار اشرف اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تالار اشرف قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس تالار اشرف اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان سپه، خیابان استانداری شماره ثبت ملی: 106 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... تالار اشرف از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی ثبت شد…
مسجد شاه اصفهان

کلیسای سن سور (وانک) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کلیسای سن سور (وانک) قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس کلیسای سن سور (وانک) اصفهان : اصفهان، اصفهان، چهارراه حکیم نظامی، خیابان نظر شرقی، ک کلیسا شماره ثبت ملی: 85 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ... کلیسای سن سور…