نوشته‌ها

خانه بخشیان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بخشیان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس خانه بخشیان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه شهشهان، کوچه امام جمعه، پلاک ۲۳ شماره ثبت ملی: …

خانه احمد تقا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه احمد تقا قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه احمد تقا اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان خاقانی، کوچه لت استرا شماره ثبت ملی: 26584 تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ ... خانه احمد تقا از دیگر جاذبه…

خانه قدوسی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه قدوسی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه قدوسی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان طالقانی، بین خیابان اردیبهشت و خلجها، پلاک ۶۴۶ شماره ثبت ملی: 26583 تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ ... …

مسجد فیزادان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد فیزادان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد فیزادان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، دهستان کرارج، روستای فیزادان، بافت قدیم روستا شماره ثبت ملی: 26178 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ …

خانه کشیش گاراکین اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه کشیش گاراکین قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه کشیش گاراکین اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جلفا، خیابان جلفا، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگفراشها، بن بست زیتون شماره ثبت ملی: 24463…

مدرسه ستاره صبح اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه ستاره صبح قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس مدرسه ستاره صبح اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، خیابان سید علی خان، پلاک ۵۵ (۱۱۶) شماره ثبت ملی: 24438 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶…

خانه احمد رخشا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه احمد رخشا قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه احمد رخشا اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله توده شماره ثبت ملی: 24440 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ …

خانه یاوری اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه یاوری قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه یاوری اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله ممربالا شماره ثبت ملی: 24441 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ …

خانه ایلخانی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ایلخانی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه ایلخانی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله سادات شماره ثبت ملی: 24437 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶…

خانه امینی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه امینی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه امینی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله سادات شماره ثبت ملی: 24436 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ .…

خانه حاج حسین حسینی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج حسین حسینی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه حاج حسین حسینی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله توده شماره ثبت ملی: 24435 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱…

خانه صادقی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صادقی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس خانه صادقی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله سادات شماره ثبت ملی: 24434 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ …

مجموعه مناره و مسجد قدیمی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه مناره و مسجد قدیمی قدمت و دوره تاریخی: صفوی و قاجار آدرس مجموعه مناره و مسجد قدیمی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله توده شماره ثبت ملی: 24019 تا…

حمام پای تالار رامشه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام پای تالار رامشه قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس حمام پای تالار رامشه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله توده شماره ثبت ملی: 24015 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/…

خانه داستانی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه داستانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه داستانی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه سفلی، دهستان جرقویه وسطی، روستای حسین آباد شماره ثبت ملی: 23880 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷…

خانه فخری زاده اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه فخری زاده قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه فخری زاده اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان طالقانی، خیابان عمومیها، بن بست فخری زاده شماره ثبت ملی: 23918 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۹/۱۸ ... خانه فخ…

خانه روفی ژورژیان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه روفی ژورژیان قدمت و دوره تاریخی: اواخرقاجار آدرس خانه روفی ژورژیان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراشها، جنب بن بست ماه، پلاک ۴۷ شماره ثبت ملی: 24…

مسجد جامع رامشه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع رامشه قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس مسجد جامع رامشه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله توده شماره ثبت ملی: 24010 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ .…

حسینیه رامشه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه رامشه قدمت و دوره تاریخی: صفوی ـ قاجار ـ معاصر آدرس حسینیه رامشه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله سادات شماره ثبت ملی: 24011 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱…

مسجد حجتیه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد حجتیه قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس مسجد حجتیه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، خیابان وحید، کوچه امیر کبیر شماره ثبت ملی: 24012 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ ... مسجد حجتی…

مسجد علی خوراسگان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد علی خوراسگان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد علی خوراسگان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان مسجد علی، خیابان شهید محمود‌هادیان، جنب دبستان اتحاد شماره ثبت ملی: 23031 تاریخ ثب…

کارگاه رنگرزی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کارگاه رنگرزی قدمت و دوره تاریخی: اواسط قاجاریه آدرس کارگاه رنگرزی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، ضلع شرقی میدان نقش جهان، راسته اصلی بین مسجد شیخ لطف ا... و بازار درب مسجد شماره ثب…

حمام حاج کاظم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام حاج کاظم قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام حاج کاظم اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، خیابان مسجد سید، کوچه شیش، کوچه باغ کلم شماره ثبت ملی: 23019 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ...…

مسجد حسین بن علی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد حسین بن علی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد حسین بن علی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان سلمان فارسی، روبروی پل شهرستان، خیابان بازارچه، نبش کوچه نوروز شماره ثبت ملی: 23013 تاریخ ث…

قلعه قورتان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه قورتان قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس قلعه قورتان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش بن رود، دهستان گاوخونی، در امتداد جاده روستای قورتان شماره ثبت ملی: 22938 تاریخ ثبت: …