نوشته‌ها

خانه محمد سلطانی اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه محمد سلطانی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه محمد سلطانی اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، دهستان ریگستان، روستای تلک آباد، محله بالا شماره ثبت ملی: 23922 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

خانه نوریان اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه نوریان قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه نوریان اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، شهر زواره، خیابان مسجد جامع، کوچه آیت ا... مدرس، پلاک ۱۵ شماره ثبت ملی: 23919 تاریخ ثبت…

خانه عصاری اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه عصاری قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه عصاری اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، دهستان ریگستان، روستای تلک آباد، جنب حسینیه تلک آباد شماره ثبت ملی: 20028 تاریخ ثبت: ۱۳…

خانه سلطانی اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه سلطانی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه سلطانی اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، دهستان ریگستان، روستای تلک آباد، محله بالا شماره ثبت ملی: 20027 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ …

خانه صالح عجمی اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صالح عجمی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه صالح عجمی اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، دهستان ریگستان، روستای تلک آباد، محله بالا شماره ثبت ملی: 20025 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... …

خانه امیران اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه امیران قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه امیران اردستان : اصفهان، اصفهان، شهر اردستان، م امام خمینی، خیابان قیام، میدان راهمیان شماره ثبت ملی: 20008 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... خانه امیران …

خانه شرکاء عرب اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه شرکاء عرب قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه شرکاء عرب اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، دهستان ریگستان، روستای تلک آباد شماره ثبت ملی: 20022 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... خانه شرک…

قلعه گل شکنان اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه گل شکنان قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس قلعه گل شکنان اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، دهستان سفلی، روستای گل شکنان شماره ثبت ملی: 19873 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... قلعه گل…

حسینیه تلک‌آباد اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه تلک‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حسینیه تلک‌آباد اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، دهستان ریگستان، روستای تلک آبد، خیابان اصلی حسینیه شماره ثبت ملی: 19860 تاریخ ثبت:…

مسجد تلک‌آباد اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد تلک‌آباد قدمت و دوره تاریخی: ایلخانی آدرس مسجد تلک‌آباد اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، دهستان ریگستان، روستای تلک آباد شماره ثبت ملی: 17468 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ... مسجد تلک‌آ…

خانه افشار اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه افشار قدمت و دوره تاریخی: اوایل قاجاریه آدرس خانه افشار اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، شهر مهاباد، خیابان امام خمینی، محله حسینیه قدیم شماره ثبت ملی: 17464 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ ... خا…

مجموعه سهام السلطنه اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه سهام السلطنه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مجموعه سهام السلطنه اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، دهستان ریگستان، روستای امیر آباد شماره ثبت ملی: 17041 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱…

مسجد سادات اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد سادات قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس مسجد سادات اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، شهر زواره، خیابان مسجد جامع شماره ثبت ملی: 17039 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ ... مسجد سادات …

گنبد سبز اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: گنبد سبز قدمت و دوره تاریخی: سلجوقی آدرس گنبد سبز اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، شهر زواره، خیابان امام رضا، حریم قبرستان قدیمی شهر شماره ثبت ملی: 17032 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ ... …

خانه عباسقلی خان سرتیب اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه عباسقلی خان سرتیب قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه عباسقلی خان سرتیب اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش مرکزی، دهستان برازوند، روستای نهوج شماره ثبت ملی: 16313 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/…

گنبد تیرالحکما اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: گنبد تیرالحکما قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس گنبد تیرالحکما اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، شهر زواره، نبش میدان جمهوری، در مجاورت بلوار امام رضا، محوطه قبرستان قدیمی شهر شماره ث…

گنبد میرزا محمد صادق اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: گنبد میرزا محمد صادق قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس گنبد میرزا محمد صادق اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، نبش میدان جمهوری، در مجاورت بلوار امام رضا شماره ثبت ملی: 16195 تاریخ ثبت:…

گنبد حاج میرزا علیرضا اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: گنبد حاج میرزا علیرضا قدمت و دوره تاریخی: اوایل قاجاریه آدرس گنبد حاج میرزا علیرضا اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، شهر زواره، نبش میدان جعفری، در مجاورت بلوار امام رضا، محوطه قبرستان ق…

قلعه چاه ریسه اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه چاه ریسه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس قلعه چاه ریسه اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش مرکزی، دهستان گرمسیر، روستای چاه ریسه شماره ثبت ملی: 15195 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ... قلعه چا…

حمام چاه ریسه اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام چاه ریسه قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس حمام چاه ریسه اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش مرکزی، دهستان علیا، روستای چاه ریسه شماره ثبت ملی: 14926 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... حمام چا…

مسجد ملا یعقوب اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد ملا یعقوب قدمت و دوره تاریخی: صفوی ـ قاجار آدرس مسجد ملا یعقوب اردستان : اصفهان، اصفهان، اردستان، محله کبودان، جنب آب انبار و حمام ملا یعقوب شماره ثبت ملی: 14206 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ ... مسجد…

تکیه سلطان بیک اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تکیه سلطان بیک قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس تکیه سلطان بیک اردستان : اصفهان، اصفهان، اردستان، محله راهمیان، مقابل گلزار شهدا شماره ثبت ملی: 14174 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ ... تکیه سلطان بیک از د…

خانه احمدی اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه احمدی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه احمدی اردستان : اصفهان، اصفهان، زواره، انتهای کوچه مسجد جامع شماره ثبت ملی: 14168 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ ... خانه احمدی از دیگر جاذبه های گردشگری…

آب‌انبار نو زواره اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار نو زواره قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار نو زواره اردستان : اصفهان، اصفهان، زواره، خیابان امامزاده یحیی، جنب مدرسه ترشیزی شماره ثبت ملی: 13666 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ ... آب‌انبار نو…

خانه ارباب حسین مهابادی اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ارباب حسین مهابادی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه ارباب حسین مهابادی اردستان : اصفهان، اصفهان، مهاباد، محله سرآسیاب، میدان مهاباد شماره ثبت ملی: 13665 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ ... خا…