نوشته‌ها

مسجد شیخ عبدالصمد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد شیخ عبدالصمد قدمت و دوره تاریخی: ایلخانیان آدرس مسجد شیخ عبدالصمد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش شمالی بافت قدیم، محله خانقاه شماره ثبت ملی: 4187 تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ …

مجموعه تاریخی قاضی آران آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه تاریخی قاضی آران قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مجموعه تاریخی قاضی آران آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، ۱۰ کیلومتری شمال شرق کاشان، شماره ثبت ملی: 2225 تاریخ ثبت: ۱۳۷۷/۱۲/۰۳ ... مجموعه تاریخی …

کاروان‌سرای شاه عباسی ابوزید‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاروان‌سرای شاه عباسی ابوزید‌آباد قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس کاروان‌سرای شاه عباسی ابوزید‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، ۳۰ کیلومتری شرق شهرستان شماره ثبت ملی: 2371 تاریخ ثبت: ۱۳۷۸/۰۵/۲۳ ... …

مسجد نقشینه بید گل آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد نقشینه بید گل قدمت و دوره تاریخی: تیموریان ـ صفویه ـ قاجاریه آدرس مسجد نقشینه بید گل آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، بخش مرکزی شماره ثبت ملی: 2091 تاریخ ثبت: ۱۳۷۷/۰۵/۲۷ ... مسجد نقشینه بید گل …

بقعه امامزاده هلال بن علی (ع) آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه امامزاده هلال بن علی (ع) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس بقعه امامزاده هلال بن علی (ع) آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، بخش مرکزی آاران شماره ثبت ملی: 2094 تاریخ ثبت: ۱۳۷۷/۰۵/۲۷ ... بقعه امامز…

خانه مرحوم آیت الله ملا آقاحسین آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مرحوم آیت الله ملا آقاحسین قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه مرحوم آیت الله ملا آقاحسین آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، بخش مرکزی محله دربند شماره ثبت ملی: 2113 تاریخ ثبت: ۱۳۷۷/۰۶/۱۸ ... خ…