نوشته‌ها

حمام حاجی محمد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام حاجی محمد قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس حمام حاجی محمد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر بیدگل، محله درب ریگ، خیابان ۲۲ بهمن شماره ثبت ملی: 12967 تاریخ ثبت: …

خانه اسماعیلی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه اسماعیلی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه اسماعیلی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر بیدگل، محله مختص آباد، اول خیابان ۲۲ بهمن، جنب خانه بنی طبا شماره ثبت ملی…

خانه بنی طبا آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بنی طبا قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس خانه بنی طبا آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، محله مختص آباد، اول خیابان ۲۲ بهمن شماره ثبت ملی: 12965 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۵/۱۹ ... …

تپه کهریز آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه کهریز قدمت و دوره تاریخی: تاریخی آدرس تپه کهریز آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، ۲۰ کیلومتری شمال غرب نوش آباد، شهرستان آران و بید گل، ۶ کیلومتری شرق روستای مشکان شماره ثبت ملی: 12237 تاریخ ثبت: …

بازار سر گنگه آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بازار سر گنگه قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ زندیه آدرس بازار سر گنگه آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، آران و بیدگل، خیابان محمد هلال، محله سرگنگه، بازار سرگنگه شماره ثبت ملی: 12105 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۴/۳۰ …

آب‌انبار سرکوچه یخچال آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار سرکوچه یخچال قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار سرکوچه یخچال آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، اصفهان، آران و بیدگل، خیابان دهنو (ابوالفضل) ، محله سرکوچه یخچال شماره ثبت ملی: 11590 تاریخ ث…

کاروان‌سرای حسین‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کاروان‌سرای حسین‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کاروان‌سرای حسین‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش کویرات، ضلع شمالی روستای حسین آباد شماره ثبت ملی: 10247 تاریخ ثبت: ۱۳۸۲…

قلعه‌های شجاع‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه‌های شجاع‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس قلعه‌های شجاع‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، سه کیلومتری شمال شرقی نوش آباد آران و بیدگل، برسرراه آسفالته مبارک فیض آباد کویر شماره ثبت ملی: 10257 تا…

خانه امینی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه امینی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه امینی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفید دشت، روستای علی آباد شماره ثبت ملی: 9026 تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ …

آب‌انبار چاله سی نوش‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار چاله سی نوش‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار چاله سی نوش‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، شهر نوش آباد، جنب مسجد جامع شماره ثبت ملی: 9019 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

پل ساق‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: پل ساق‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس پل ساق‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، یک کیلومتری شمال شرق نوش آباد شماره ثبت ملی: 9018 تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ ... پل ساق‌آبا…

مسجد و آب‌انبار مدرسه بیدگل آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد و آب‌انبار مدرسه بیدگل قدمت و دوره تاریخی: اواخر مغول ـ ایلخانیان آدرس مسجد و آب‌انبار مدرسه بیدگل آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، محله سلمقان بیدگل، جنب محور تازه احداث ۱۶ متری محل…

مسجد علی بیدگل آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد علی بیدگل قدمت و دوره تاریخی: ایلخانیان ـ قاجاریه آدرس مسجد علی بیدگل آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، آران و بیدگل، محله درب ریگ، جنب حسینیه درب ریگ شماره ثبت ملی: 9016 تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ ... مسج…

زیارتگاه شاهزاده محمد نوش‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: زیارتگاه شاهزاده محمد نوش‌آباد قدمت و دوره تاریخی: ایلخانیان ـ قاجاریه آدرس زیارتگاه شاهزاده محمد نوش‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، شهر نوش آباد، کوچه جنب پارک شماره ثبت ملی:…

بقعه هفت امامزاده بیدگل آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه هفت امامزاده بیدگل قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس بقعه هفت امامزاده بیدگل آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، آران و بیدگل، محله سلمقان، نبش خیابان ۱۴ متری شماره ثبت ملی: 9014 تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ ..…

مسجد ملاعلی آران آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد ملاعلی آران قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد ملاعلی آران آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، آران و بیدگل، خیابان محمد هلال، محله سرمحله، کوچه جنب مسجد قاضی شماره ثبت ملی: 9013 تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۳/۱۰…

امامزاده علی اکبر آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده علی اکبر قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس امامزاده علی اکبر آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بید گل، محله سلمقان شماره ثبت ملی: 7671 تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ ... ام…

بقعه فیض‌آباد کویر آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه فیض‌آباد کویر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی اول آدرس بقعه فیض‌آباد کویر آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، ۸ کیلومتری شمال شهر نوش آباد، ۱۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان آران و بید گل، دهستان کویر …

محوطه تاریخی دشت مختار‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه تاریخی دشت مختار‌آباد قدمت و دوره تاریخی: اسلامی آدرس محوطه تاریخی دشت مختار‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، چهار کیلومتری جنوب شرقی شهرک صنعتی بیدگل شماره ثبت ملی: 6540 تا…

مسجد بابا حاجی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد بابا حاجی قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ زندیه آدرس مسجد بابا حاجی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شمال غربی بافت قدیم شهر آران و بیدگل شماره ثبت ملی: 6541 تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ ... مسجد با…

قلعه خشتی نوش‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه خشتی نوش‌آباد قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان ـ تیموریان ـ صفویه آدرس قلعه خشتی نوش‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، ۳ کیلومتری غرب شهرستان آران و بیدگل، شهرک نوش آباد شماره ثبت ملی: 6145 تاری…

مسجد بازار آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد بازار قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مسجد بازار آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران بید گل، مرکز بافت قدیمی شهر، محله بازار آران شماره ثبت ملی: 4186 تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ ... م…

آستانه امامزاده‌هادی بیدگل آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آستانه امامزاده‌هادی بیدگل قدمت و دوره تاریخی: اسلامی ـ قاجاریه آدرس آستانه امامزاده‌هادی بیدگل آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران بید گل، بعد از میدان امام خمینی بید گل شماره ثبت ملی: 3625 تا…

آب‌انبار مرکزی نوش‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار مرکزی نوش‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار مرکزی نوش‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران وبید گل، نوش آباد، محله توی ده شماره ثبت ملی: 3624 تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۱۲/۲…

مسجد جامع روستای محمدآباد کویر آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع روستای محمدآباد کویر قدمت و دوره تاریخی: آدرس مسجد جامع روستای محمدآباد کویر آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، روستای شهر آباد کویر شماره ثبت ملی: 3622 تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ ... مسجد جام…