نوشته‌ها

میدان تاریخی قندی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: میدان تاریخی قندی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس میدان تاریخی قندی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش کویرات، شهدا بو زید آباد، خیابان امام، کوچه میدان قندی شماره ثبت ملی: 19042…

خانه اکرمیان آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه اکرمیان قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه اکرمیان آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان ولی عصر، محله سرکوچه دراز، جنب مسجد ملا شکرا... شماره ثبت ملی: 19041 تاریخ ثب…

آب‌انبار بالاده آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار بالاده قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار بالاده آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران وبیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفیددشت، روستای یزدل، جنب گلزار شهدا شماره ثبت ملی: 18096 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/…

آب‌انبار پایین ده آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار پایین ده قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار پایین ده آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفید دشت، روستای یزدل، کوی مسجد ابوالفضل شماره ثبت ملی: 18095 …

آب‌انباردربریگ آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انباردربریگ قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس آب‌انباردربریگ آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان ۲۲ بهمن، محله درب ریگ، میدان دربریگ شماره ثبت ملی: 17490 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶…

قبرستان و بقعه امامزاده حسین بیدگل آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قبرستان و بقعه امامزاده حسین بیدگل قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ زندیه آدرس قبرستان و بقعه امامزاده حسین بیدگل آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان امامزاده‌هاشم شماره ثبت ملی: 1748…

خانه آقا سلیم آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه آقا سلیم قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه آقا سلیم آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، محله بازار، میدان بازار، پ ۱۴ شماره ثبت ملی: 16317 تار…

خانه ارباب رحیم آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ارباب رحیم قدمت و دوره تاریخی: پهلوی اول آدرس خانه ارباب رحیم آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، خیابان حضرت ابوالفضل، کوچه منتهی به میدان بازار، پ۲۰ شماره ثبت…

مسجد بالائی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد بالائی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس مسجد بالائی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، دشت عالی آباد شماره ثبت ملی: 16235 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ …

مسجد قائمیه آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد قائمیه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد قائمیه آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر نوش آباد، محله شهید منتظری، کوچه شهید آتشی شماره ثبت ملی: 16234 تاریخ ثبت: …

حسینه درب ریگ آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینه درب ریگ قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس حسینه درب ریگ آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهسرتان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، محله درب ریگ، میدان درب ریگ شماره ثبت ملی: 16232…

مسجد رحیم روس آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد رحیم روس قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد رحیم روس آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، محله توی ده، گذر رحیم روس شماره ثبت ملی: 16231 تاریخ ث…

آرامگاه شاهزاده اسحاق آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آرامگاه شاهزاده اسحاق قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آرامگاه شاهزاده اسحاق آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر نوش آباد، محله شهید مطهری، روبروی مسجد جامع شماره ثبت ملی…

زیارت بی‌بی سکینه خاتون آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: زیارت بی‌بی سکینه خاتون قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس زیارت بی‌بی سکینه خاتون آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، سفید شهر، میدان سلامت، خیابان منتظر المهدی شماره ثبت ملی: 16220 …

شاهزاده اسماعیل عبدالله آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: شاهزاده اسماعیل عبدالله قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس شاهزاده اسماعیل عبدالله آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، محله مختص آباد، ابتدای خیابان سلمان فارسی (کارخانه…

آب‌انبار عالی‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار عالی‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار عالی‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، دشت عالی آباد (ایل آباد) شماره ثبت ملی: 16200 تاریخ ثبت…

برج مجد‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج مجد‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج مجد‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهرآران و بیدگل، دشت مجد آباد شماره ثبت ملی: 16201 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ …

حمام عنایتی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام عنایتی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام عنایتی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، محله وشاد، پشت حسینه وشاد شماره ثبت ملی: 16202 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

قلعه تقی‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه تقی‌آباد قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس قلعه تقی‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، دشت تقی آباد شماره ثبت ملی: 16210 تاریخ ثبت:…

بازار سرسنگ آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بازار سرسنگ قدمت و دوره تاریخی: صفویه قاجاریه آدرس بازار سرسنگ آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، محله توی ده، میدان سرسنگ (توده) شماره ثبت ملی: 16211 تاری…

برج حامد‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج حامد‌آباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج حامد‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر بیدگل، دشت حامد آباد (همتاباد) شماره ثبت ملی: 16217 تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۸/۲…

اوئی (معماری زیر زمینی) آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: اوئی (معماری زیر زمینی) قدمت و دوره تاریخی: صدر اسلام تا صفوی آدرس اوئی (معماری زیر زمینی) آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، زیر بافت کنونی شهر نوش آباد شماره ثبت ملی: 15816 تاریخ ثب…

آب‌انبار میدان دربند آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار میدان دربند قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس آب‌انبار میدان دربند آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرآران و بیدگل، خیابان ابوالفضل، محله دربند، شرق میدان دربند شماره ثبت ملی: 14983 تاریخ ثب…

خانه مسعودی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مسعودی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه مسعودی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرآران و بیدگل، خیابان ابوالفضل، محله دربند، جنب میدان دربند شماره ثبت ملی: 14923 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... خا…

مجموعه خواجه آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه خواجه قدمت و دوره تاریخی: صفوی ـ قاجار ـ پهلوی آدرس مجموعه خواجه آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرابو زید آباد، محله تو ده، مجموعه خواجه شماره ثبت ملی: 14921 تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ... مجمو…