نوشته‌ها

خانه تاریخی رجبیان آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی رجبیان قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه تاریخی رجبیان آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان ۲۲ بهمن، سرحد محله توده و خانقاه و حاج عبدالصمد، کوچه روحانی شماره ث…

خانه جندقیان آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه جندقیان قدمت و دوره تاریخی: اوایل قاجاریه آدرس خانه جندقیان آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، محله فخارخانه، پشت مسجد کریم شماره ثبت ملی: 24458 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خا…

خانه ارباب آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ارباب قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس خانه ارباب آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر نوش آباد، محله شهید باهنر، کوی شهید ربانی نژاد شماره ثبت ملی: 24457 تاریخ …

خانه صابری آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صابری قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس خانه صابری آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، محله توی ده، روبروی حسینیه زینبیه شماره ثبت ملی: 24452 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/…

خانه تاریخی استادیان آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی استادیان قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه تاریخی استادیان آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان نواب صفوی، کوچه فخارخانه شماره ثبت ملی: 24444 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... …

خانه تاریخی کمباف آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی کمباف قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه تاریخی کمباف آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان ۲۲ بهمن، محله توده بیدگل، کوچه ساطع شماره ثبت ملی: 24443 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶…

خانه مرتضوی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مرتضوی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه مرتضوی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش کویرات، شهر ابوزیدآباد، محله توی ده، جنب مجموعه خواجه شماره ثبت ملی: 23921 تاریخ ثبت…

مسجد جعفر بیدگل آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جعفر بیدگل قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس مسجد جعفر بیدگل آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، محله دربریگ، خیابان ۲۲ بهمن، کوچه روحانی، مقابل حمام تاریخی ح…

محوطه قلعه زرگرآباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه قلعه زرگرآباد قدمت و دوره تاریخی: قرون میانه اسلامی آدرس محوطه قلعه زرگرآباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفیددشت، ۱۳۰۰م شرق روستای تقی آباد شماره ثبت ملی: 23034 …

محوطه قلعه کدیش پایین آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه قلعه کدیش پایین قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس محوطه قلعه کدیش پایین آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفیددشت، دو کیلومتری شمال غربی روستای تقی آباد شماره ثبت ملی: 230…

مجموعه مسجد و آب‌انبار ملا حبیب آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه مسجد و آب‌انبار ملا حبیب قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس مجموعه مسجد و آب‌انبار ملا حبیب آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، پشت شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، دشت مزرعتی ملا …

مسجد علی ابن ابیطالب آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد علی ابن ابیطالب قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد علی ابن ابیطالب آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان هلال ابن علی شماره ثبت ملی: 23020 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ... مسجد علی …

بقعه چهل دختران بیدگل آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه چهل دختران بیدگل قدمت و دوره تاریخی: قرون میانه اسلامی آدرس بقعه چهل دختران بیدگل آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، کوی خانقاه، درب مختص آباد، جنب مسجد نقشینه، در محل حسینیه محله …

تپه قبرستان علی‌آباد آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قبرستان علی‌آباد قدمت و دوره تاریخی: نوسنگی آدرس تپه قبرستان علی‌آباد آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفید دشت، روستای علی آباد شماره ثبت ملی: 20532 تار…

خانه ساعدی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ساعدی قدمت و دوره تاریخی: قرون متأخر اسلامی آدرس خانه ساعدی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفید دشت، بلوار اصلی روستای علی اباد، کوچه مسجد جامع شماره ثبت ملی: 2003…

خانه صادقی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صادقی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه صادقی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفید دشت، بلوار اصلی روستای علی آباد، کوچه مسجد جامع شماره ثبت ملی: 20030…

خانه تاریخی کاشانی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی کاشانی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه تاریخی کاشانی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفیددشت، بلوار اصلی روستای علی آباد، کوچه مسجد جامع، جنب خانه اربا…

خانه محلوجی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه محلوجی قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس خانه محلوجی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفید دشت، بلوار اصلی روستای علی آباد، ک مسجد جامع شماره ثبت ملی: 20015 ت…

خانه احمد امین آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه احمد امین قدمت و دوره تاریخی: قاجار ـ پهلوی آدرس خانه احمد امین آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفید دشت، بلوار اصلی روستای علی آباد، کوچه مسجد جامع شماره …

خانه حاج محمد جعفر آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج محمد جعفر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حاج محمد جعفر آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفیددشت، بلوار اصلی روستای علی آباد، کوچه مسجد جامع شماره ثبت…

خانه آقا حسین خان امین آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه آقا حسین خان امین قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه آقا حسین خان امین آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفید دشت، بلوار اصلی روستای علی آباد، ک مسجد جامع …

خانه حاج ارباب آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج ارباب قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه حاج ارباب آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفید دشت، بلوار اصلی روستای علی آباد ک مسجد جامع، روبروی خانه امین ش…

زیارتگاه امامزاده عباس و سکینه آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: زیارتگاه امامزاده عباس و سکینه قدمت و دوره تاریخی: قرون میانه و متأخر اسلامی آدرس زیارتگاه امامزاده عباس و سکینه آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفیددشت، روستای علی آب…

قلعه مورچان آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه مورچان قدمت و دوره تاریخی: اواخر آل بویه آدرس قلعه مورچان آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، دهستان سفیددشت، روستای علی آباد، بلوار اصلی روستا شماره ثبت ملی: 19855 تار…

خانه اکرمی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه اکرمی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه اکرمی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان ولی عصر، محله سرکوچه دراز، جنب مسجد ملا شکرا...، کوچه حاج محمد متوسل، پلاک ۳۲ شماره ث…