نوشته‌ها

کارخانه قند کرج کرج

کارخانه قند کرج در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کارخانه قند کرج قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس کارخانه قند کرج کرج : البرز، کرج، شهر کرج، چهارراه کارخانه قند، بلوار زکریای رازی شماره ثبت ملی: 15…