نوشته‌ها

چهار طاقی شیرکوه (پاکوه ـ سپرو) نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: چهار طاقی شیرکوه (پاکوه ـ سپرو) قدمت و دوره تاریخی: ساسانی آدرس چهار طاقی شیرکوه (پاکوه ـ سپرو) نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین دشت شیرکوه، روستای سپرو شماره ثبت ملی: 7222 تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۱۱/۱…