نوشته‌ها

مکتب خانه ابو سعید ابوالخیر اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مکتب خانه ابو سعید ابوالخیر قدمت و دوره تاریخی: سلجوقی آدرس مکتب خانه ابو سعید ابوالخیر اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش بن رود، دهستان رویدشت شرقی، روستای ابوالخیر شماره ثبت ملی: 15187 تاریخ ثبت…