نوشته‌ها

,

موزه اموزش و پرورش اصفهان

اینجا خانه دهش است، کسی که برای نخستین بار صنعت برق را به اصفهان آورد و کارخانه ریسباف توسط وی تاسیس شد.