نوشته‌ها

مسجد و آب‌انبار مدرسه بیدگل آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد و آب‌انبار مدرسه بیدگل قدمت و دوره تاریخی: اواخر مغول ـ ایلخانیان آدرس مسجد و آب‌انبار مدرسه بیدگل آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، محله سلمقان بیدگل، جنب محور تازه احداث ۱۶ متری محل…