نوشته‌ها

مسجد علی خوراسگان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد علی خوراسگان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد علی خوراسگان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان مسجد علی، خیابان شهید محمود‌هادیان، جنب دبستان اتحاد شماره ثبت ملی: 23031 تاریخ ثب…