نوشته‌ها

مسجد خواجه یعقوب اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد خواجه یعقوب قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد خواجه یعقوب اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش کوهپایه، شهر کوهپایه، خیابان طالقانی، کوچه مسجد خواجه شماره ثبت ملی: 21822 تاریخ ثبت:…