نوشته‌ها

مسجد جامع کاشان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع کاشان قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مسجد جامع کاشان کاشان : اصفهان، اصفهان، خیابان بابا افصل، محلة میدان کهنه شماره ثبت ملی: 252 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۰۳/۳۰ ... مسجد جامع کاشان از دیگر جاذ…