نوشته‌ها

مدرسه کاسه گران اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه کاسه گران قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مدرسه کاسه گران اصفهان : اصفهان، اصفهان، سبزه میدان، بازار ریسمان شماره ثبت ملی: 386 تاریخ ثبت: ۱۳۵۸/۰۳/۳۰ ... مدرسه کاسه گران از دیگر جاذبه های …