نوشته‌ها

مدرسه شیشه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه شیشه قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مدرسه شیشه اصفهان : اصفهان، اصفهان، محله قلندرها کوچه قلندرها شماره ثبت ملی: 2696 تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ ... مدرسه شیشه از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی ثب…