نوشته‌ها

قلعه دزدبند (قلعه دختر) شهرستانک کرج

قلعه دزدبند (قلعه دختر) شهرستانک در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه دزدبند (قلعه دختر) شهرستانک قدمت و دوره تاریخی: ساسانی آدرس قلعه دزدبند (قلعه دختر) شهرستانک کرج : البرز، کرج، کرج، بخش آسارا، روستای شهرس…