نوشته‌ها

کاخ هشت بهشت اصفهان

عمارت هشت بهشت اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: عمارت هشت بهشت قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس عمارت هشت بهشت اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، پارک هشت بهشت شماره ثبت ملی: 227 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... عمارت هشت بهشت از دیگر جاذبه های گر…