نوشته‌ها

شهر و خرابه های ساسانی اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: شهر و خرابه های ساسانی قدمت و دوره تاریخی: ساسانی آدرس شهر و خرابه های ساسانی اردستان : اصفهان، اصفهان، شمال شرقی در امتداد زواره، بین اردستان وزواره شماره ثبت ملی: 37 تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۰۶/۲۴ ... شهر …