نوشته‌ها

سرداب افوشته نطنز

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: سرداب افوشته قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس سرداب افوشته نطنز : اصفهان، اصفهان، جنوب شرقی نطنز، محله افوشته شماره ثبت ملی: 9049 تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ ... سرداب افوشته از دیگر جاذبه های گردشگری ا…