نوشته‌ها

ساختمان اداره آمار و ثبت احوال اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: ساختمان اداره آمار و ثبت احوال قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس ساختمان اداره آمار و ثبت احوال اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان استانداری شماره ثبت ملی: 1703 تاریخ ثبت: ۱۳۶۴/۰۹/۱۷ ... ساختما…