نوشته‌ها

خانه موسائی شهرضا

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه موسائی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه موسائی شهرضا : اصفهان، اصفهان، شهرضا، خیابان شهید بهشتی، کوچه کمال، در مجاورت خانه گیوی شماره ثبت ملی: 20026 تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ... خانه موس…