نوشته‌ها

خانه مصطفی ذبیحی برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مصطفی ذبیحی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه مصطفی ذبیحی برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، شهر دستگرد، خیابان مدرس، کوچه لقمان، انتهای بن بست شماره ثبت ملی: 24449 تار…