نوشته‌ها

خانه محمد تقی لواف اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه محمد تقی لواف قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه محمد تقی لواف اصفهان : اصفهان، اصفهان، کوچه عباس کنده‌ای سبزه میدان، قیام، خ‌هارونی شماره ثبت ملی: 999 تاریخ ثبت: ۱۳۵۳/۰۶/۲۹ ... خانه مح…