نوشته‌ها

خانه طغرلیان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه طغرلیان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس خانه طغرلیان اصفهان : اصفهان، اصفهان، اصفهان، خیابان عبدالرزاق، بازارچه حاج محمد جعفر، بن بست فشارکی، پلاک جنوبی خانه تدینی شماره ثبت ملی: 13614 …