نوشته‌ها

خانه سالک اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه سالک قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار ـ پهلوی اول آدرس خانه سالک اصفهان : اصفهان، اصفهان، اصفهان، خیابان مسجد سید، کوچه علیقلی آقا، کوچه میرزا باقر، کوچه ساغرچیها، پلاک ۳۳ شماره ثبت ملی: 12312 تاری…