نوشته‌ها

خانه رضا حسن الحسینی (صدر) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه رضا حسن الحسینی (صدر) قدمت و دوره تاریخی: اسلامی ـ قاجاریه آدرس خانه رضا حسن الحسینی (صدر) اصفهان : اصفهان، اصفهان، محله دردشت خیابان ابن سیناجنب حسینیه بنی شماره ثبت ملی: 1907 تاریخ ثبت: ۱۳۷۶/۰۵…