نوشته‌ها

خانه تاریخی روغن فروش اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی روغن فروش قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه تاریخی روغن فروش اصفهان : اصفهان، اصفهان، اصفهان، خیابان عبدالرزاق، کوچه علیقلی خان، بعد از چهار سوق علیقلی آقا شماره ثبت ملی: 13014 تاریخ ثبت…