نوشته‌ها

حمام حاج کاظم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام حاج کاظم قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس حمام حاج کاظم اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، خیابان مسجد سید، کوچه شیش، کوچه باغ کلم شماره ثبت ملی: 23019 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ...…