نوشته‌ها

تکیه کلباسی (ابوالمعالی) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تکیه کلباسی (ابوالمعالی) قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس تکیه کلباسی (ابوالمعالی) اصفهان : اصفهان، اصفهان، اصفهان، شرق تخت فولاد، پشت تکیه جهانگیر خان قشقائی در خیابان فیض، کوچه کوله پارچه شماره ثبت …