نوشته‌ها

تکیه ایزد گشسب اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تکیه ایزد گشسب قدمت و دوره تاریخی: اسلامی ـ پهلوی دوم آدرس تکیه ایزد گشسب اصفهان : اصفهان، اصفهان، اصفهان، مجموعه فرهنگی تاریخی تخت فولاد، خیابان فیض، خیابان بابا رکن الدین، مقابل آب انبارکازرونی شم…