نوشته‌ها

بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه کرج

بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس بنای دوره قاجاریه/ کاخ سلیمانیه کرج : البرز، کرج، محل دانشکده کشاورزی کرج …