نوشته‌ها

امامزاده عبدالله و طاهر کرج

امامزاده عبدالله و طاهر در البرز و شهرستان کرج واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده عبدالله و طاهر قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده عبدالله و طاهر کرج : البرز، کرج، شهرکرج، بخش آسارا، دهستان آدران، روست…