نوشته‌ها

آسیاب تاریخی فین کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آسیاب تاریخی فین قدمت و دوره تاریخی: تاریخی ـ اسلامی آدرس آسیاب تاریخی فین کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، فین کوچک شماره ثبت ملی: 7667 تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ ... آسیاب تاریخی فین از د…