نوشته‌ها

آرامگاه استاد حبیب یغمائی نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آرامگاه استاد حبیب یغمائی قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس آرامگاه استاد حبیب یغمائی نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش خورو بیابانک، شهر خور، در حاشیه جنوب شرقی، انتهای خیابان حبیب یغمائی شماره…