نوشته‌ها

مسجد حکیم اصفهان

مسجد خان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد خان قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مسجد خان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شماره ثبت ملی: 327 تاریخ ثبت: ۱۳۱۸/۱۱/۲۰ ... مسجد خان از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی ثبت شده ایران…
مسجد حکیم اصفهان

مناره و مسجد جمعه برسیان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره و مسجد جمعه برسیان قدمت و دوره تاریخی: قرن ۵ ق آدرس مناره و مسجد جمعه برسیان اصفهان : اصفهان، اصفهان، دهستان بران شمالی، روستای برسیان شماره ثبت ملی: 265 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... منا…
مسجد حکیم اصفهان

مناره و مسجد جمعه گار اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره و مسجد جمعه گار قدمت و دوره تاریخی: قرن ۶ ق آدرس مناره و مسجد جمعه گار اصفهان : اصفهان، اصفهان، در چند کیلومتری شرقی شهر اصفهان روستای گار شماره ثبت ملی: 270 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... من…
مسجد حکیم اصفهان

مسجد ایلچی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد ایلچی قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مسجد ایلچی اصفهان : اصفهان، اصفهان، چهارراه شکرشکن، چهارراه احمدآباد شماره ثبت ملی: 271 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مسجد ایلچی از دیگر جاذبه های گردشگری اصفها…
مسجد حکیم اصفهان

مناره دارالضیافه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره دارالضیافه قدمت و دوره تاریخی: نیمه اول قرن ۸ ق آدرس مناره دارالضیافه اصفهان : اصفهان، اصفهان، چهارراه ابن سینا خیابان آرامگاه کمال اسماعیل شماره ثبت ملی: 272 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... منا…
مسجد حکیم اصفهان

مناره باغ قوشخانه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره باغ قوشخانه قدمت و دوره تاریخی: مغول آدرس مناره باغ قوشخانه اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قدس شماره ثبت ملی: 313 تاریخ ثبت: ۱۳۱۷/۰۸/۲۱ ... مناره باغ قوشخانه از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آث…
مسجد حکیم اصفهان

مدرسه جده کوچک اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه جده کوچک قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مدرسه جده کوچک اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان نقش جهان، بازار بزرگ شماره ثبت ملی: 314 تاریخ ثبت: ۱۳۱۷/۰۸/۲۱ ... مدرسه جده کوچک از دیگر جاذبه های گردشگ…
مسجد حکیم اصفهان

آتشکده نیاسر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آتشکده نیاسر قدمت و دوره تاریخی: ساسانی آدرس آتشکده نیاسر کاشان : اصفهان، اصفهان، بنای مذکور در مسیر جاده مالر و دلیجا شماره ثبت ملی: 316 تاریخ ثبت: ۱۳۱۷/۰۸/۲۱ ... آتشکده نیاسر از دیگر جاذبه های…
مسجد حکیم اصفهان

مسجد بزرگ گز برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد بزرگ گز قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مسجد بزرگ گز برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، بخش برخوردار مرکزی، شهر گز، مرکز شهر شماره ثبت ملی: 324 تاریخ ثبت: ۱۳۱۸/۱۱/۲۰ ... مسجد بزرگ گز از دیگر جاذبه…
مسجد حکیم اصفهان

مسجد اشترجان فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد اشترجان قدمت و دوره تاریخی: ایلخانیان ـ قرن ۸ ق آدرس مسجد اشترجان فلاورجان : اصفهان، اصفهان، دهستان اشترجان شماره ثبت ملی: 263 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مسجد اشترجان از دیگر جاذبه های گردشگری اصفه…
مسجد حکیم اصفهان

مسجد جامع کاشان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع کاشان قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مسجد جامع کاشان کاشان : اصفهان، اصفهان، خیابان بابا افصل، محلة میدان کهنه شماره ثبت ملی: 252 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۰۳/۳۰ ... مسجد جامع کاشان از دیگر جاذ…
مسجد حکیم اصفهان

مدرسه سلطانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه سلطانی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مدرسه سلطانی کاشان : اصفهان، اصفهان، بازار زرگرها شماره ثبت ملی: 251 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۰۳/۳۰ ... مدرسه سلطانی از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار…
مسجد حکیم اصفهان

مناره گلپایگان گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره گلپایگان قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مناره گلپایگان گلپایگان : اصفهان، اصفهان، خیابان امام خمینی، روبروی بازار قدیم شماره ثبت ملی: 250 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۰۳/۲۸ ... مناره گلپایگان از …
مسجد حکیم اصفهان

مناره مسجد امام حسن (ع) اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره مسجد امام حسن (ع) قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مناره مسجد امام حسن (ع) اردستان : اصفهان، اصفهان، میدان امام حسن، جنب امامزاده وآب انبار شماره ثبت ملی: 249 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۰۳/۲۸ ... مناره مسجد…
مسجد حکیم اصفهان

مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد اصفهان : اصفهان، اصفهان، چهارراه شکرشکن، خیابان حافظ، چهارراه شترگلو شماره ثبت ملی: 221 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/…
مسجد حکیم اصفهان

مقبره معروف به ستی فاطمه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره معروف به ستی فاطمه قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مقبره معروف به ستی فاطمه اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان کاشانی، روبروی بیمارستان کاشانی شماره ثبت ملی: 222 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... …
مسجد حکیم اصفهان

مسجد حکیم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد حکیم قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد حکیم اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان عبد الرزاق، مسجد حکیم شماره ثبت ملی: 223 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... مسجد حکیم از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی ثبت شده ای…
مسجد حکیم اصفهان

مناره چهل دختران (گارلنگ) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره چهل دختران (گارلنگ) قدمت و دوره تاریخی: قرن ۶ ق آدرس مناره چهل دختران (گارلنگ) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قدس، طوقچی، خیابان سروش منار چهل دختران شماره ثبت ملی: 231 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ …
مسجد حکیم اصفهان

مناره ساربان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره ساربان قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مناره ساربان اصفهان : اصفهان، اصفهان، چهاراره ابن سینا، خیابان آرامگاه کمال اسمائیل شماره ثبت ملی: 232 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... مناره ساربان از دیگر جا…
مسجد حکیم اصفهان

مناره رهروان (رادان) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره رهروان (رادان) قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مناره رهروان (رادان) اصفهان : اصفهان، اصفهان، دهستان قهاب ۱۷ ک شرق اصفهان، روستای رهروان شماره ثبت ملی: 233 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... منا…
مسجد حکیم اصفهان

امامزاده احمد (ع) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده احمد (ع) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده احمد (ع) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان نقش جهان، بارچه حسن آباد شماره ثبت ملی: 234 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... امامزاده احمد (ع) از دیگ…
مسجد حکیم اصفهان

مقبره شیخ ابوالقاسم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره شیخ ابوالقاسم قدمت و دوره تاریخی: قرن ۹ ق آدرس مقبره شیخ ابوالقاسم اصفهان : اصفهان، اصفهان، روستای نصرآباد شماره ثبت ملی: 235 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... مقبره شیخ ابوالقاسم از دیگر جاذبه های گردشگ…
مسجد حکیم اصفهان

امامزاده حبیب بن موسی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده حبیب بن موسی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده حبیب بن موسی کاشان : اصفهان، اصفهان، خیابان شاه عباس کبیر شماره ثبت ملی: 237 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... امامزاده حبیب بن موسی از …
مسجد حکیم اصفهان

باغ فین و مجموعه بناهای آن کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: باغ فین و مجموعه بناهای آن قدمت و دوره تاریخی: آدرس باغ فین و مجموعه بناهای آن کاشان : اصفهان، اصفهان، کاشان، فین شماره ثبت ملی: 238 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... باغ فین و مجموعه بناهای آن از دیگر ج…
مسجد حکیم اصفهان

امامزاده‌هارون ولایت اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده‌هارون ولایت قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۰ ق آدرس امامزاده‌هارون ولایت اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام، سبزه میدان، خیابان ‌هارونیه شماره ثبت ملی: 220 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... امامزاده‌هار…