نوشته‌ها

کاخ هشت بهشت اصفهان

مسجد جارچی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جارچی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد جارچی اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان عبدالرزاق، بازارچه نیم آورد، بازار بزرگ شماره ثبت ملی: 292 تاریخ ثبت: ۱۳۱۶/۰۹/۲۹ ... مسجد جارچی از دیگر جاذبه های گر…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مسجد مصری اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد مصری قدمت و دوره تاریخی: اسلامی ـ قرن ۱۱ ق آدرس مسجد مصری اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قدس، طوقچی، کوچه مسجد مصری شماره ثبت ملی: 273 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مسجد مصری از دیگر جاذبه های گردشگری…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مسجد درب جوباره اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد درب جوباره قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۰ ق آدرس مسجد درب جوباره اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قیام سبزه میدان، بازار غار شماره ثبت ملی: 274 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مسجد درب جوباره از دیگر ج…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مسجد سرخی (سفره چی) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد سرخی (سفره چی) قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مسجد سرخی (سفره چی) اصفهان : اصفهان، اصفهان، چهارباغ پائین، کوچه مسجد سرخی شماره ثبت ملی: 275 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مسجد سرخی (سفره چی) از دی…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مسجد و مناره سین اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد و مناره سین قدمت و دوره تاریخی: قرن ۶ ق آدرس مسجد و مناره سین اصفهان : اصفهان، اصفهان، دهستان برخوار، روستای سین، ۲۰ کیلومتری شمال شماره ثبت ملی: 281 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مسجد و مناره سین از د…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مسجد جامع زواره اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع زواره قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان ـ قرن ۶ ق آدرس مسجد جامع زواره اردستان : اصفهان، اصفهان، بخش زواره، م حسن آباد، ک پامنار شماره ثبت ملی: 283 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مسجد جامع زواره…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مسجد پامنار و منار آن اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد پامنار و منار آن قدمت و دوره تاریخی: (مسجد) سلجوقیان ـ (مناره) قرن ۵ ق آدرس مسجد پامنار و منار آن اردستان : اصفهان، اصفهان، بخش زواره شماره ثبت ملی: 284 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مسجد پا…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مناره زیار اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره زیار قدمت و دوره تاریخی: اواسط قرن ۶ ق آدرس مناره زیار اصفهان : اصفهان، اصفهان، بخش مرکزی، دهستان زیاد، ج .ش.اصفهان شماره ثبت ملی: 285 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مناره زیار از دیگر جاذبه های گر…
کاخ هشت بهشت اصفهان

امامزاده هفده تن گلپایگان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده هفده تن قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده هفده تن گلپایگان : اصفهان، اصفهان، گلپایگان در قسمت جنوبی شهر، خیابان هفده تن شماره ثبت ملی: 290 تاریخ ثبت: ۱۳۱۶/۰۹/۲۹ ... امامزاده هفده ت…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مسجد اشترجان فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد اشترجان قدمت و دوره تاریخی: ایلخانیان ـ قرن ۸ ق آدرس مسجد اشترجان فلاورجان : اصفهان، اصفهان، دهستان اشترجان شماره ثبت ملی: 263 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۱۲/۱۲ ... مسجد اشترجان از دیگر جاذبه های گردشگری اصفه…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مسجد جامع کاشان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع کاشان قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مسجد جامع کاشان کاشان : اصفهان، اصفهان، خیابان بابا افصل، محلة میدان کهنه شماره ثبت ملی: 252 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۰۳/۳۰ ... مسجد جامع کاشان از دیگر جاذ…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مدرسه سلطانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه سلطانی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مدرسه سلطانی کاشان : اصفهان، اصفهان، بازار زرگرها شماره ثبت ملی: 251 تاریخ ثبت: ۱۳۱۵/۰۳/۳۰ ... مدرسه سلطانی از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار…
کاخ هشت بهشت اصفهان

امامزاده حبیب بن موسی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده حبیب بن موسی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده حبیب بن موسی کاشان : اصفهان، اصفهان، خیابان شاه عباس کبیر شماره ثبت ملی: 237 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... امامزاده حبیب بن موسی از …
کاخ هشت بهشت اصفهان

مقبره شیخ ابوالقاسم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره شیخ ابوالقاسم قدمت و دوره تاریخی: قرن ۹ ق آدرس مقبره شیخ ابوالقاسم اصفهان : اصفهان، اصفهان، روستای نصرآباد شماره ثبت ملی: 235 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... مقبره شیخ ابوالقاسم از دیگر جاذبه های گردشگ…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مقبره معروف به ستی فاطمه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مقبره معروف به ستی فاطمه قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مقبره معروف به ستی فاطمه اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان کاشانی، روبروی بیمارستان کاشانی شماره ثبت ملی: 222 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... …
مسجد حکیم اصفهان

مسجد حکیم اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد حکیم قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس مسجد حکیم اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان عبد الرزاق، مسجد حکیم شماره ثبت ملی: 223 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... مسجد حکیم از دیگر جاذبه های گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی ثبت شده ای…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مدرسه ملا عبدالله اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه ملا عبدالله قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مدرسه ملا عبدالله اصفهان : اصفهان، اصفهان، نقش جهان، بازار شماره ثبت ملی: 224 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... مدرسه ملا عبدالله از دیگر جاذبه ه…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مسجد علیقلی‌آقا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد علیقلی‌آقا قدمت و دوره تاریخی: ۱۲هجری آدرس مسجد علیقلی‌آقا اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان مسجد سید چهار سوق علیقلی آقا شماره ثبت ملی: 225 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... مسجد علیقلی‌آقا از …
کاخ هشت بهشت اصفهان

حمام علیقلی‌آقا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام علیقلی‌آقا قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس حمام علیقلی‌آقا اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان مسجد سید، چهار سوق علی قلی آقا شماره ثبت ملی: 226 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... حمام علیقلی‌آقا از دیگر ج…
کاخ هشت بهشت اصفهان

عمارت هشت بهشت اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: عمارت هشت بهشت قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس عمارت هشت بهشت اصفهان : اصفهان، اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، پارک هشت بهشت شماره ثبت ملی: 227 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/۰۹/۲۲ ... عمارت هشت بهشت از دیگر جاذبه های گر…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مناره چهل دختران (گارلنگ) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره چهل دختران (گارلنگ) قدمت و دوره تاریخی: قرن ۶ ق آدرس مناره چهل دختران (گارلنگ) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان قدس، طوقچی، خیابان سروش منار چهل دختران شماره ثبت ملی: 231 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ …
کاخ هشت بهشت اصفهان

مناره ساربان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره ساربان قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مناره ساربان اصفهان : اصفهان، اصفهان، چهاراره ابن سینا، خیابان آرامگاه کمال اسمائیل شماره ثبت ملی: 232 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... مناره ساربان از دیگر جا…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مناره رهروان (رادان) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مناره رهروان (رادان) قدمت و دوره تاریخی: سلجوقیان آدرس مناره رهروان (رادان) اصفهان : اصفهان، اصفهان، دهستان قهاب ۱۷ ک شرق اصفهان، روستای رهروان شماره ثبت ملی: 233 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... منا…
کاخ هشت بهشت اصفهان

امامزاده احمد (ع) اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده احمد (ع) قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس امامزاده احمد (ع) اصفهان : اصفهان، اصفهان، میدان نقش جهان، بارچه حسن آباد شماره ثبت ملی: 234 تاریخ ثبت: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ ... امامزاده احمد (ع) از دیگ…
کاخ هشت بهشت اصفهان

مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد قدمت و دوره تاریخی: قرن ۱۱ ق آدرس مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد اصفهان : اصفهان، اصفهان، چهارراه شکرشکن، خیابان حافظ، چهارراه شترگلو شماره ثبت ملی: 221 تاریخ ثبت: ۱۳۱۳/…