نوشته‌ها

مسجد جعفر بیدگل آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جعفر بیدگل قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس مسجد جعفر بیدگل آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر آران و بیدگل، محله دربریگ، خیابان ۲۲ بهمن، کوچه روحانی، مقابل حمام تاریخی ح…

خانه بیک علیهای قدیم نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بیک علیهای قدیم قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس خانه بیک علیهای قدیم نائین : اصفهان، اصفهان، شهرستان نائین، بخش انارک، شهرانارک، خیابان مکارم، پلاک ۳۵ شماره ثبت ملی: 23917 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۹/۱۸…

خانه فخری زاده اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه فخری زاده قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه فخری زاده اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان طالقانی، خیابان عمومیها، بن بست فخری زاده شماره ثبت ملی: 23918 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۹/۱۸ ... خانه فخ…

خانه نوریان اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه نوریان قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه نوریان اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، شهر زواره، خیابان مسجد جامع، کوچه آیت ا... مدرس، پلاک ۱۵ شماره ثبت ملی: 23919 تاریخ ثبت…

خانه سید کمال حجازی سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه سید کمال حجازی قدمت و دوره تاریخی: اوایل پهلوی آدرس خانه سید کمال حجازی سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم، بخش مرکزی، شهر دهاقان، میدان امام حسین، خیابان شهید سید رضا حجازی، خیابان بازار، کوچه درب آسی…

خانه مرتضوی آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مرتضوی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه مرتضوی آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش کویرات، شهر ابوزیدآباد، محله توی ده، جنب مجموعه خواجه شماره ثبت ملی: 23921 تاریخ ثبت…

خانه صادقی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صادقی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه صادقی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان فاضل نراقی، خیابان علوی، کوچه دربند کفیل، پلاک ۱۴ شماره ثبت ملی: 23926 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خا…

خانه روفی ژورژیان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه روفی ژورژیان قدمت و دوره تاریخی: اواخرقاجار آدرس خانه روفی ژورژیان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراشها، جنب بن بست ماه، پلاک ۴۷ شماره ثبت ملی: 24…

مسجد جامع رامشه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع رامشه قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس مسجد جامع رامشه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله توده شماره ثبت ملی: 24010 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ .…

حسینیه رامشه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه رامشه قدمت و دوره تاریخی: صفوی ـ قاجار ـ معاصر آدرس حسینیه رامشه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله سادات شماره ثبت ملی: 24011 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱…

مسجد حجتیه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد حجتیه قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس مسجد حجتیه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، خیابان وحید، کوچه امیر کبیر شماره ثبت ملی: 24012 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ ... مسجد حجتی…

خانه بابا خان (احمدخان) نجف‌آباد

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بابا خان (احمدخان) قدمت و دوره تاریخی: قاجار ـ پهلوی آدرس خانه بابا خان (احمدخان) نجف‌آباد : اصفهان، اصفهان، شهرستان نجف آباد، بخش مهردشت، شهر دهق، خیابان شریعتی، کوچه شهید براتی، محله میان شهر شماره ثبت …

خانه فیروزان فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه فیروزان قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه فیروزان فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان سهرو فیروزان، روستای سهرو فیروزان، محله فیروزان شماره ثبت ملی: 23915 تاریخ ثبت: ۱…

خانه باقریون نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه باقریون قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس خانه باقریون نائین : اصفهان، اصفهان، شهر نائین، خیابان دکتر طبی، محله کلوان، کوچه عامری، پلاک ۱۸ شماره ثبت ملی: 23914 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۹/۱۸ ... خا…

خانه داستانی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه داستانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه داستانی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه سفلی، دهستان جرقویه وسطی، روستای حسین آباد شماره ثبت ملی: 23880 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷…

آب‌انبار محله آله پائین ده کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آب‌انبار محله آله پائین ده قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس آب‌انبار محله آله پائین ده کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر قمصر، محله پائین قمصر شماره ثبت ملی: 23036 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/…

غلام تپه کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: غلام تپه قدمت و دوره تاریخی: آهن ـ هخامنشی آدرس غلام تپه کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، ۱۰۰۰ م غرب روستای سرنج شماره ثبت ملی: 23035 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ... …

محوطه نظام‌آباد کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه نظام‌آباد قدمت و دوره تاریخی: کالکولتیک آدرس محوطه نظام‌آباد کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش نیاسر، دهستان نیاسر، یک کیلومتری شرق روستای نظام آباد شماره ثبت ملی: 23016 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/…

بقایای قلعه سنگی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقایای قلعه سنگی قدمت و دوره تاریخی: تاریخی آدرس بقایای قلعه سنگی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، ۵۰۰ م شمال شرقی روستای فتح آباد شماره ثبت ملی: 23017 تاریخ ثبت:…

چاه سنگی برج کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: چاه سنگی برج قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس چاه سنگی برج کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، داخل روستای استرگ، جنب امامزاده زیارت شماره ثبت ملی: 23018 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷…

تپه قلعه گبرآباد کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قلعه گبرآباد قدمت و دوره تاریخی: ساسانی ـ قرون میانه اسلامی آدرس تپه قلعه گبرآباد کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، دهستان قهرود، ۳۰۰ م غرب روستای گبرآباد (مسلم آباد) شماره ثبت ملی: 230…

مسجد علی خوراسگان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد علی خوراسگان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد علی خوراسگان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان مسجد علی، خیابان شهید محمود‌هادیان، جنب دبستان اتحاد شماره ثبت ملی: 23031 تاریخ ثب…

تپه برج کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه برج قدمت و دوره تاریخی: آهن ـ هخامنشی آدرس تپه برج کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، ۱۰۰۰ م غرب روستای سرنج شماره ثبت ملی: 23032 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ... تپه برج ا…

تپه سینه کله کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه سینه کله قدمت و دوره تاریخی: آهن ـ قرون میانه اسلامی آدرس تپه سینه کله کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان کوهپایه، ۲۰۰ م شمال غربی روستای استرگ شماره ثبت ملی: 23033 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۵…

بقعه چهل دختران بیدگل آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: بقعه چهل دختران بیدگل قدمت و دوره تاریخی: قرون میانه اسلامی آدرس بقعه چهل دختران بیدگل آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، کوی خانقاه، درب مختص آباد، جنب مسجد نقشینه، در محل حسینیه محله …