نوشته‌ها

لت سلیمانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: لت سلیمانی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس لت سلیمانی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، فین بزرگ، خیابان حسن آباد، جنب مسجد امیرالمومنین شماره ثبت ملی: 26605 تاریخ ثبت: ... لت سلیمانی از دیگر جاذبه ها…

خانه احمد تقا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه احمد تقا قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه احمد تقا اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان خاقانی، کوچه لت استرا شماره ثبت ملی: 26584 تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ ... خانه احمد تقا از دیگر جاذبه…

مجموعه خانه‌های حسینعلی رحیمیان و فرزندی مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه خانه‌های حسینعلی رحیمیان و فرزندی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مجموعه خانه‌های حسینعلی رحیمیان و فرزندی مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، شهر طالخونچه، خیابان شهید مطهری، کوچه ی…

خانه تاریخی سهامی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی سهامی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه تاریخی سهامی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حاج نایب، کوی جول آباد شماره ثبت ملی: 26586 …

خانه ترکیان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ترکیان قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه ترکیان کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، جنب حسینیه حیدری شماره ثبت ملی: 26587 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

عمارتهای نصفه راه کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: عمارتهای نصفه راه قدمت و دوره تاریخی: اواسط قاجاریه آدرس عمارتهای نصفه راه کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتری ۱۵ جاده قمصر، کاشان، دو کیلومتری سمت چپ جاده شماره ثبت ملی: 26588 تاریخ ثب…

خانه تاریخی مدبر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی مدبر قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه تاریخی مدبر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حیدری شماره ثبت ملی: 26589 تاریخ ثبت: ۱۳…

خانه بخشیان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بخشیان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس خانه بخشیان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه شهشهان، کوچه امام جمعه، پلاک ۲۳ شماره ثبت ملی: …

برج حسن کر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج حسن کر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج حسن کر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر جوشقان و کامو، قسمت جوشقان قالی شماره ثبت ملی: 26602 تاریخ ثبت: ... برج حسن کر از دیگر جاذبه های گ…

کارگاه رنگرزی قد کگار کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کارگاه رنگرزی قد کگار قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کارگاه رنگرزی قد کگار کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان بابا افضل، بازار گذر نو، کوچه امامت شماره ثبت ملی: 26603 تاریخ ثبت: ... کا…

برج کبوتر شش قلو کرکوند مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر شش قلو کرکوند قدمت و دوره تاریخی: قاجاری آدرس برج کبوتر شش قلو کرکوند مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، شهر کرکوند، خیابان امامزاده، جنب چهارشنبه بازار شماره ثبت ملی: 26604 تاریخ…

خانه قدوسی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه قدوسی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه قدوسی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان طالقانی، بین خیابان اردیبهشت و خلجها، پلاک ۶۴۶ شماره ثبت ملی: 26583 تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ ... …

خانه حسن امیری مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حسن امیری قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه حسن امیری مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهر مبارکه، محله اسماعیل ترخان، خیابان شیخ صدوق، کوچه خرم، کوچه معتمد، پلاک ۱۱ شماره ثبت ملی: 26582 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

خانه حاج مصطفی توکلی فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج مصطفی توکلی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حاج مصطفی توکلی فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان گرکن شمالی، روستای دارگان، بافت قدیم روستا شماره ثبت ملی: 26581 …

خانه مظاهری تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مظاهری قدمت و دوره تاریخی: زندیه آدرس خانه مظاهری تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهر تیران، خیابان فارابی، کوچه شهید مظاهری، پلاک ۲۸ شماره ثبت ملی: 24462 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه مظاهری از…

خانه کشیش گاراکین اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه کشیش گاراکین قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه کشیش گاراکین اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جلفا، خیابان جلفا، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگفراشها، بن بست زیتون شماره ثبت ملی: 24463…

خانه حیدریان برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حیدریان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حیدریان برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهر دستگرد، خیابان مدرس، کوچه بوعلی، پلاک ۳۶ شماره ثبت ملی: 24464 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه حیدریان از…

خانه بخشی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بخشی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه بخشی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان علوی، جنب خانه طباطبائی شماره ثبت ملی: 24465 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه بخشی از دیگر جاذب…

خانه جهانی بانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه جهانی بانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه جهانی بانی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، بلوار نماز، گذر محله، جنب مسجد جعفریه، پلاک ۷ شماره ثبت ملی: 24466 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ …

امامزاده شاه خراسان‌هاردنگ لنجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده شاه خراسان‌هاردنگ قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس امامزاده شاه خراسان‌هاردنگ لنجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان لنجان، بخش باغ بهادران، دهستان زیر کوه، روستای‌هاردنگ شماره ثبت ملی: 26…

مسجد مسلمین حسین‌آباد نجف‌آباد

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد مسلمین حسین‌آباد قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس مسجد مسلمین حسین‌آباد نجف‌آباد : اصفهان، اصفهان، شهرستان نجف آباد، بخش مهردشت، دهستان حسین آباد، روستای حسین آباد شماره ثبت ملی: 26177 …

مسجد فیزادان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد فیزادان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد فیزادان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، دهستان کرارج، روستای فیزادان، بافت قدیم روستا شماره ثبت ملی: 26178 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ …

مسجد امام صادق نجف‌آباد

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد امام صادق قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد امام صادق نجف‌آباد : اصفهان، اصفهان، شهرستان نجف آباد، بخش مرکزی، شهر قلعه سفید، خیابان ولی عصر شماره ثبت ملی: 26179 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ .…

قلعه و چهار برج گلپایگان لنجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه و چهار برج گلپایگان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس قلعه و چهار برج گلپایگان لنجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان لنجان، بخش باغ بهادران، خیابان ابوذر غفاری، گردنه وشمند جان، کوی شهید کاوه شماره ثب…

خانه صادقی برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صادقی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه صادقی برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، شهرستان دستگرد، خیابان آیت ا... کاشانی، کوچه مسجد امام سجاد، پلاک ۴۷ شماره ثبت ملی:…