لیست آثار باستانی اصفهان

نوشته‌ها

خانه صابری آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صابری قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس خانه صابری آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، محله توی ده، روبروی حسینیه زینبیه شماره ثبت ملی: 24452 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/…

خانه ملا محسن فیض کاشانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ملا محسن فیض کاشانی قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس خانه ملا محسن فیض کاشانی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر قمصر، خیابان شهید مطهری، کوچه مسجد بارقان شماره ثبت ملی: 24451 تاریخ ثبت…

مسجد امام جواد کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد امام جواد قدمت و دوره تاریخی: صفوی ـ قاجار آدرس مسجد امام جواد کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حاج نایب شماره ثبت ملی: 24025 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱…

لت مسجد جامع کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: لت مسجد جامع قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس لت مسجد جامع کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، روبروی مسجد جامع شماره ثبت ملی: 24026 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ ... …

لت رودخانه کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: لت رودخانه قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس لت رودخانه کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، لت رودخانه شماره ثبت ملی: 24027 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ .…

حسینیه حاج نایب کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه حاج نایب قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس حسینیه حاج نایب کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حاج نایب شماره ثبت ملی: 24028 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ ... ح…

آسیاب زیرزمینی تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آسیاب زیرزمینی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس آسیاب زیرزمینی تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهرستان تیران و کرون، بخش مرکزی، شهر تیران، بلوار معلم، در کنار جوی شاه و ضلع جنوبی خیابان توحید شماره ثبت ملی…

خانه صادقی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صادقی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار آدرس خانه صادقی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله سادات شماره ثبت ملی: 24434 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ …

خانه حاج حسین حسینی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج حسین حسینی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه حاج حسین حسینی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله توده شماره ثبت ملی: 24435 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱…

خانه امینی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه امینی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه امینی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله سادات شماره ثبت ملی: 24436 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ .…

خانه ایلخانی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ایلخانی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه ایلخانی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله سادات شماره ثبت ملی: 24437 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶…

لت همایون فال کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: لت همایون فال قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس لت همایون فال کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حیدری، مسجد فاطمیه شماره ثبت ملی: 24024 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ …

لت سر پل کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: لت سر پل قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس لت سر پل کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، خیابان شهید مطهری، کوچه شیرینکار شماره ثبت ملی: 24023 تاریخ ثبت: …

مسجد شاطر علی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد شاطر علی قدمت و دوره تاریخی: اوایل قاجار آدرس مسجد شاطر علی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین کوچک، جنب باغ فیروزی شماره ثبت ملی: 24022 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ ... م…

حمام جوشقان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام جوشقان قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس حمام جوشقان کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر جوشقان و کامو، قسمت جوشقان قالی شماره ثبت ملی: 24014 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ .…

حمام پای تالار رامشه اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حمام پای تالار رامشه قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس حمام پای تالار رامشه اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله توده شماره ثبت ملی: 24015 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/…

قلعه آب سفید آب کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه آب سفید آب قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس قلعه آب سفید آب کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله آب سفید آب شماره ثبت ملی: 24016 تاریخ ثبت: ۱…

قبرستان بقیع سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قبرستان بقیع قدمت و دوره تاریخی: صفوی آدرس قبرستان بقیع سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم سفلی، بخش مرکزی، شهر دهاقان، انتهای خیابان شهید موسوی، ابتدای جاده دهاقان، مبارکه شماره ثبت ملی: 2401…

مسجد شیخ مغربی نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد شیخ مغربی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس مسجد شیخ مغربی نائین : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان نائین، بخش مرکزی، شهر نائین، محور بازار قدیمی، اواسط بازار شماره ثبت ملی: 24018 تاریخ ثبت…

مجموعه مناره و مسجد قدیمی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه مناره و مسجد قدیمی قدمت و دوره تاریخی: صفوی و قاجار آدرس مجموعه مناره و مسجد قدیمی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله توده شماره ثبت ملی: 24019 تا…

مجموعه مسجد همت و ساباط همجوار برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه مسجد همت و ساباط همجوار قدمت و دوره تاریخی: قاجار ـ پهلوی آدرس مجموعه مسجد همت و ساباط همجوار برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش مرکزی، شهر گز، محله آقا شریف شماره ثبت ملی…

حسینیه حیدری کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: حسینیه حیدری قدمت و دوره تاریخی: صفوی ـ قاجار آدرس حسینیه حیدری کاشان : اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حیدری، حد فاصل مسجد جامع فین و محله عارف شماره ثبت …

خانه سید کمال حجازی سمیرم سفلی

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه سید کمال حجازی قدمت و دوره تاریخی: اوایل پهلوی آدرس خانه سید کمال حجازی سمیرم سفلی : اصفهان، اصفهان، شهرستان سمیرم، بخش مرکزی، شهر دهاقان، میدان امام حسین، خیابان شهید سید رضا حجازی، خیابان بازار، کوچه درب آسی…

خانه نوریان اردستان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه نوریان قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه نوریان اردستان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اردستان، بخش زواره، شهر زواره، خیابان مسجد جامع، کوچه آیت ا... مدرس، پلاک ۱۵ شماره ثبت ملی: 23919 تاریخ ثبت…

خانه فخری زاده اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه فخری زاده قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه فخری زاده اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان طالقانی، خیابان عمومیها، بن بست فخری زاده شماره ثبت ملی: 23918 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۹/۱۸ ... خانه فخ…