لیست آثار باستانی اصفهان

نوشته‌ها

قلعه و چهار برج گلپایگان لنجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه و چهار برج گلپایگان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس قلعه و چهار برج گلپایگان لنجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان لنجان، بخش باغ بهادران، خیابان ابوذر غفاری، گردنه وشمند جان، کوی شهید کاوه شماره ثب…

خانه بخشی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بخشی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه بخشی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان علوی، جنب خانه طباطبائی شماره ثبت ملی: 24465 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه بخشی از دیگر جاذب…

خانه جهانی بانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه جهانی بانی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه جهانی بانی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، بلوار نماز، گذر محله، جنب مسجد جعفریه، پلاک ۷ شماره ثبت ملی: 24466 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ …

امامزاده شاه خراسان‌هاردنگ لنجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: امامزاده شاه خراسان‌هاردنگ قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس امامزاده شاه خراسان‌هاردنگ لنجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان لنجان، بخش باغ بهادران، دهستان زیر کوه، روستای‌هاردنگ شماره ثبت ملی: 26…

مسجد مسلمین حسین‌آباد نجف‌آباد

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد مسلمین حسین‌آباد قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس مسجد مسلمین حسین‌آباد نجف‌آباد : اصفهان، اصفهان، شهرستان نجف آباد، بخش مهردشت، دهستان حسین آباد، روستای حسین آباد شماره ثبت ملی: 26177 …

مسجد فیزادان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد فیزادان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد فیزادان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، دهستان کرارج، روستای فیزادان، بافت قدیم روستا شماره ثبت ملی: 26178 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ …

مسجد امام صادق نجف‌آباد

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد امام صادق قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد امام صادق نجف‌آباد : اصفهان، اصفهان، شهرستان نجف آباد، بخش مرکزی، شهر قلعه سفید، خیابان ولی عصر شماره ثبت ملی: 26179 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ .…

خانه ارباب آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ارباب قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس خانه ارباب آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، شهر نوش آباد، محله شهید باهنر، کوی شهید ربانی نژاد شماره ثبت ملی: 24457 تاریخ …

خانه بلال کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بلال قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه بلال کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان علوی، محله سوریجان شماره ثبت ملی: 24456 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه بلال از دیگر جاذبه های گردشگ…

خانه قریشی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه قریشی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه قریشی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان ملا حبیب ا... شریف، کوچه دو مسجدان شماره ثبت ملی: 24454 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ …

خانه جعفر مقدم کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه جعفر مقدم قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه جعفر مقدم کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان بابا افضل، خیابان باب الحوائج، نزدیک بازار، مقابل منزل قدیمی آیت ... مدنی شماره ثبت ملی: 24453 تاریخ ث…

خانه صابری آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صابری قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس خانه صابری آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، بخش مرکزی، محله توی ده، روبروی حسینیه زینبیه شماره ثبت ملی: 24452 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/…

خانه ملا محسن فیض کاشانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ملا محسن فیض کاشانی قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس خانه ملا محسن فیض کاشانی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر قمصر، خیابان شهید مطهری، کوچه مسجد بارقان شماره ثبت ملی: 24451 تاریخ ثبت…

خانه اصفهانیان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه اصفهانیان قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی آدرس خانه اصفهانیان کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان ملا حبیب ا... شریف، کوچه دو مسجدان شماره ثبت ملی: 24450 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... …

خانه احمد رخشا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه احمد رخشا قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه احمد رخشا اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله توده شماره ثبت ملی: 24440 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ …

خانه یاوری اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه یاوری قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه یاوری اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، دهستان رامشه، روستای رامشه، محله ممربالا شماره ثبت ملی: 24441 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ …

خانه عباسی مقدم کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه عباسی مقدم قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه عباسی مقدم کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان علوی، پلاک ۶۵۳۰ شماره ثبت ملی: 24442 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه عباسی مقدم از دیگر جاذبه های…

خانه تاریخی کمباف آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی کمباف قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه تاریخی کمباف آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان ۲۲ بهمن، محله توده بیدگل، کوچه ساطع شماره ثبت ملی: 24443 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶…

خانه تاریخی استادیان آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی استادیان قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه تاریخی استادیان آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان نواب صفوی، کوچه فخارخانه شماره ثبت ملی: 24444 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... …

خانه سعادت کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه سعادت قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه سعادت کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان ملا حبیب ا... شریف، ابتدای کوچه دو مسجدان شماره ثبت ملی: 24445 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه س…

خانه دائی زاده برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه دائی زاده قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه دائی زاده برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، شهر دستگرد، ۲۰ متری بسیج، پلاک ۳۸ شماره ثبت ملی: 24446 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/…

خانه نظیفی نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه نظیفی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه نظیفی نائین : اصفهان، اصفهان، شهر نائین، خیابان دکتر طبی، کوچه صدری، جنب منزل نقیب زاده شماره ثبت ملی: 24447 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه نظیفی…

خانه توکلی نائین

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه توکلی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی آدرس خانه توکلی نائین : اصفهان، اصفهان، شهر نائین، محله نو آباد، کوچه توکلی شماره ثبت ملی: 24448 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه توکلی از…

خانه مصطفی ذبیحی برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مصطفی ذبیحی قدمت و دوره تاریخی: قاجار آدرس خانه مصطفی ذبیحی برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، شهر دستگرد، خیابان مدرس، کوچه لقمان، انتهای بن بست شماره ثبت ملی: 24449 تار…

مدرسه ستاره صبح اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مدرسه ستاره صبح قدمت و دوره تاریخی: پهلوی آدرس مدرسه ستاره صبح اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، خیابان سید علی خان، پلاک ۵۵ (۱۱۶) شماره ثبت ملی: 24438 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶…