لیست آثار باستانی اصفهان

نوشته‌ها

لت سلیمانی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: لت سلیمانی قدمت و دوره تاریخی: صفویه آدرس لت سلیمانی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، فین بزرگ، خیابان حسن آباد، جنب مسجد امیرالمومنین شماره ثبت ملی: 26605 تاریخ ثبت: ... لت سلیمانی از دیگر جاذبه ها…

خانه احمد تقا اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه احمد تقا قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه احمد تقا اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان خاقانی، کوچه لت استرا شماره ثبت ملی: 26584 تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ ... خانه احمد تقا از دیگر جاذبه…

مجموعه خانه‌های حسینعلی رحیمیان و فرزندی مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مجموعه خانه‌های حسینعلی رحیمیان و فرزندی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مجموعه خانه‌های حسینعلی رحیمیان و فرزندی مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، شهر طالخونچه، خیابان شهید مطهری، کوچه ی…

خانه تاریخی سهامی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی سهامی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه تاریخی سهامی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حاج نایب، کوی جول آباد شماره ثبت ملی: 26586 …

خانه ترکیان کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه ترکیان قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه ترکیان کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، جنب حسینیه حیدری شماره ثبت ملی: 26587 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

عمارتهای نصفه راه کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: عمارتهای نصفه راه قدمت و دوره تاریخی: اواسط قاجاریه آدرس عمارتهای نصفه راه کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتری ۱۵ جاده قمصر، کاشان، دو کیلومتری سمت چپ جاده شماره ثبت ملی: 26588 تاریخ ثب…

خانه تاریخی مدبر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی مدبر قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی آدرس خانه تاریخی مدبر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، فین بزرگ، محله حیدری شماره ثبت ملی: 26589 تاریخ ثبت: ۱۳…

خانه بخشیان اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بخشیان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه ـ پهلوی آدرس خانه بخشیان اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه شهشهان، کوچه امام جمعه، پلاک ۲۳ شماره ثبت ملی: …

برج حسن کر کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج حسن کر قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس برج حسن کر کاشان : اصفهان، اصفهان، شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر جوشقان و کامو، قسمت جوشقان قالی شماره ثبت ملی: 26602 تاریخ ثبت: ... برج حسن کر از دیگر جاذبه های گ…

کارگاه رنگرزی قد کگار کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: کارگاه رنگرزی قد کگار قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس کارگاه رنگرزی قد کگار کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان بابا افضل، بازار گذر نو، کوچه امامت شماره ثبت ملی: 26603 تاریخ ثبت: ... کا…

برج کبوتر شش قلو کرکوند مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: برج کبوتر شش قلو کرکوند قدمت و دوره تاریخی: قاجاری آدرس برج کبوتر شش قلو کرکوند مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، شهر کرکوند، خیابان امامزاده، جنب چهارشنبه بازار شماره ثبت ملی: 26604 تاریخ…

خانه قدوسی اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه قدوسی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه قدوسی اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، خیابان طالقانی، بین خیابان اردیبهشت و خلجها، پلاک ۶۴۶ شماره ثبت ملی: 26583 تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ ... …

خانه حسن امیری مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حسن امیری قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه حسن امیری مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهر مبارکه، محله اسماعیل ترخان، خیابان شیخ صدوق، کوچه خرم، کوچه معتمد، پلاک ۱۱ شماره ثبت ملی: 26582 تاریخ ثبت: ۱۳۸…

خانه حاج مصطفی توکلی فلاورجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حاج مصطفی توکلی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حاج مصطفی توکلی فلاورجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان گرکن شمالی، روستای دارگان، بافت قدیم روستا شماره ثبت ملی: 26581 …

خانه تاریخی رجبیان آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه تاریخی رجبیان قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه تاریخی رجبیان آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، خیابان ۲۲ بهمن، سرحد محله توده و خانقاه و حاج عبدالصمد، کوچه روحانی شماره ث…

خانه شعبانی مقدم کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه شعبانی مقدم قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه شعبانی مقدم کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان بابا افضل شمالی، کوچه میدان کهنه، جنب زیارت طاهر و منصور، پلاک ۷ شماره ثبت ملی: 24460 تاریخ ث…

خانه صادقی برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه صادقی قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه صادقی برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه، بخش برخوار، شهرستان دستگرد، خیابان آیت ا... کاشانی، کوچه مسجد امام سجاد، پلاک ۴۷ شماره ثبت ملی:…

خانه مظاهری تیران وکرون

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه مظاهری قدمت و دوره تاریخی: زندیه آدرس خانه مظاهری تیران وکرون : اصفهان، اصفهان، شهر تیران، خیابان فارابی، کوچه شهید مظاهری، پلاک ۲۸ شماره ثبت ملی: 24462 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه مظاهری از…

خانه کشیش گاراکین اصفهان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه کشیش گاراکین قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه کشیش گاراکین اصفهان : اصفهان، اصفهان، شهر اصفهان، محله جلفا، خیابان جلفا، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگفراشها، بن بست زیتون شماره ثبت ملی: 24463…

خانه حیدریان برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه حیدریان قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس خانه حیدریان برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهر دستگرد، خیابان مدرس، کوچه بوعلی، پلاک ۳۶ شماره ثبت ملی: 24464 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه حیدریان از…

خانه بخشی کاشان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه بخشی قدمت و دوره تاریخی: اواخر قاجاریه آدرس خانه بخشی کاشان : اصفهان، اصفهان، شهر کاشان، خیابان علوی، جنب خانه طباطبائی شماره ثبت ملی: 24465 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خانه بخشی از دیگر جاذب…

آسیاب دولت‌آباد مبارکه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آسیاب دولت‌آباد قدمت و دوره تاریخی: اوایل پهلوی آدرس آسیاب دولت‌آباد مبارکه : اصفهان، اصفهان، شهر مبارکه، محله سرارود، ورودی پارک ساحلی سرارود شماره ثبت ملی: 26182 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ... آس…

مسجد چرمهین لنجان

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد چرمهین قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد چرمهین لنجان : اصفهان، اصفهان، شهرستان لنجان، بخش باغ بادران، شهر چرمهین، ابتدای خیابان عمانی شماره ثبت ملی: 26183 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ... مس…

مسجد خیرآباد نجف‌آباد

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد خیرآباد قدمت و دوره تاریخی: قاجاریه آدرس مسجد خیرآباد نجف‌آباد : اصفهان، اصفهان، شهرستان نجف آباد، بخش مهر دشت، دهستان اشن، روستای خیرآباد شماره ثبت ملی: 26184 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ ... …

خانه جندقیان آران و بیدگل

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: خانه جندقیان قدمت و دوره تاریخی: اوایل قاجاریه آدرس خانه جندقیان آران و بیدگل : اصفهان، اصفهان، شهر آران و بیدگل، محله فخارخانه، پشت مسجد کریم شماره ثبت ملی: 24458 تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ... خا…