يکی از بناهای مشهور اصفهان که در اوایل قرن چهاردهم هجری ساخته شده، مجموعه مسجد رکن الملک است. این بنا توسط حاج ميرزا سليمان خان رکن الملک شيرازی در سال ۱۳۲1 قمری بنا شده که در کاشی‌کاری ایوان اصلی آن، تاریخ ١٣١٩ قید شده و به وضوح مشخص است؛ از جمله: «بنای مسجد اقصا مبارک شد سلیمان را» و نیز «این صرح ممرد نیز بنیان ز سلیمان شد»
از جمله افراد مهم مدفون در مسجد سلیمان خان رکن الملک که در مجموعه‌ی تخت فولاد واقع گردیده است می‌توان به: شیخ اسماعیل کلباسی، شیخ فخرالدین کلباسی و صدرالدین کلباسی اشاره کرد.. کتيبه سردر مسجد و مدرسه که به وسيله‌ی محمد تقی فرزند محمد ابراهيم اصفهانی نوشته شده با خط ثلث بر زمينه کاشی خشت لاجوردی آيات قرآنی را کتابت کرده است.
در اشعاری که با خط نستعليق سفيد بر زمينه کاشی خشت لاجوردی رنگ هلال سر در مسجد نوشته شده است؛ علاوه بر اشاره به نام سليمان خان، در مصراع آخر نیز ماده تاريخ اتمام بنا در سال ۱۳۲۱ هجری قمری، ذکر گردیده است. اشعار فارسی نگارش شده بر کاشی های این مسجد از سروده‌های طرب، ادیب و رکن الملک؛ از شعرای مشهور عصر قاجار است که با خط میرزا عبدالجواد، محمد باقر شيرازی و طرب بن همای شيرازی نوشته شده است. مسجد رکن الملک اصفهان به لحاظ دربرداشتن نمونه‌های بديع و جالب معماری دوران قاجار و همچنين وجود خط ثلث و نستعليق متعلق به استادان آن روزگار، از اهميت ويژه‌ای برخوردار بوده و علاوه بر آن، بيانگر علاقه و دلبستگی برخی از دولتمردان دوران قاجار به علم و دانش و شعر و ادب است.

رزرو هتل اصفهان