بازار قیصریه اصفهان

بازار قیصریه که با نام بازار سلطانی نیز خوانده می شود، یکی از بزرگترین مراکز خرید و فروش دوران صفویه بوده است که عمدتا به فعالیت فرش فروشان اختصاص دارد. این بنا در سال ۱۰۲۹ هجری قمری (حدود ۹۹۸ هجری شمسی) ایجاد گردید که میدان نقش جهان را به میدان عتیق (کهنه) و اصفهان عصر سلجوقی متصل می کند. معماری سر در این بازار اثر استاد علی اکبر اصفهانی و نقاشی های آن، شاهکار رضا عباسی است. این بازار دارای مساجد، بازارها و سراهایی همچون: مسجد جارچی، بازار هارونیه و مدرسه نیم آورد است.

 

The Qaisarieh Market, also known as the Sultaniyeh Bazar, was one of the largest shopping centers in the Safavid era, which is now mainly dedicated to the activity of the carpet dealers. It was built in 1029 AH (about 1619 SH); it links the Naqsh-e Jahan square to Atigh Square (Old Square) and Isfahan of the Seljuk era. The architecture of the gate of this market is Master Ali Akbar Isfahani and its paintings are the masterpiece of Reza Abbasi. This market includes mosques, markets, and buildings such as Jarchi Mosque, Haruniyah Bazaar, and Nimavard School.

سوق القيصرية ، یسمی باسم سوق السلطنة ایضا ، واحدة من أكبر مراكز التسوق في العصر الصفوي اختص بنشاط لباعة السجاد .

تم بناء المبنى فی سنة 1029 هـ ) حوالی 998 هجری شمسی ) الذي يربط دور العالم بالميدان العتیق (القديم) وأصفهان في العصر السلجوقي. معمار واجهة هذة السوق عمل الاستاذ علی اکبر اصفهانی ولوحاته رّائعة رضا عباسي. يحتوي هذا السوق على مساجد وأسواق وأماكن مثل : مسجد الجرش و سوق هارونية و مدرسة نيمافارد.

رزرو هتل اصفهان