راههاي دسترسی: از شیراز به سمت اصفهان رقته و با عبور از سعادت شهر و جاده ي فرعی به سمت روستاي رانیم. از اینجا و پس از طی حدود 4 کیلومتر به پاسارگاد خواهید رسید. این مسیر حدود 130 کیلومتر است.
مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعه اي از سازه هاي باستانی برجاي مانده از دوران هخامنشی است .این مجموعه دربرگیرنده ساختمان هایی چون آرامگاه کوروش بزرگ، پاسارگاد، باغ پادشاهی پاسارگاد، کاخ دروازه، پل، کاخ بارعام، کاخ اختصاصی، دو کوشک، آب نماهاي باغ شاهی، آرامگاه کمبوجیه، ساختارهاي دفاعی تل تخت، کاروانسراي مظفري، محوطه مقدس و تنگه بلاغی است.

پاسارگاد در دشتی بلند به بلنداي 1900 متر از سطح دریا، در حصار کوهستان جاي گرفته است. در سده هفتم قمري اتابکی از سلغریان پارس درنزدیک آرامگاه کورش بزرگ مسجدي ساخت که در آن از
سنگ کاخ ها استفاده شده بود. به مناسبت جشن هاي 2500 ساله شاهنشاهی ایران در سال 1971 این سنگ ها دوباره به جاهاي اصلی خود بازگردانده شدند. کاخ محل سکونت بی تردید نشان از تأثیر و نقش معماري یونانی دارد. گویا هنگامی که کورش در سال 545 پیش از میلاد سارد) پایتخت لیدي،
شهري در غرب ترکیه امروزي) را به تصرف درآورد به شدت تحت تأثیر بناهاي مرمرین شاهان لیدي قرار گرفته است. چه بسا او همان زمان شماري از استادان اهل لیدي را در پاسارگاد به کار گماشته است. در کاخ تناسب جذاب سنگ هاي مرمر تیره و روشن، مخصوصاً در پایه ها، جلب نظر می کند. این سنگ ها از پیرامون شهرسیوند مرودشت آورده شده است .قدمت منطقه پاسارگاد بر اساس پژوهش هاي باستان شناسی به دوره میانی پارینه سنگی می رسد.

اما شاخص ترین دوره فرهنگی دشت پاسارگاد، دوره هخامنشی است. بر اساس مدارك و شواهد موجود نام پاسارگاد براي نخستین بار در دوره هخامنشی مطرح می شود که از لحاظ مکانی به دشتی اطلاق می شود که کوروش بزرگ به عنوان مرکز فرماندهی خود برگزید و در آن اقدام به ساخت بناها و کاخهایی نمود .مجموعه تاریخی – فرهنگی پاسارگاد شامل آرامگاه کوروش بزرگ، کاخ هاي دروازه، بارعام، اختصاصی و بناي برج سنگی آتشکده دژ ،تخت. باغ شاهی، پل و محوطه مقدس است. در دوره اسلامی به علت عظمت سنگ هاي بکار رفته در این مجموعه هاي این مکان، بناهایش را به سلیمان نبی نسبت داده اند و خود پاسارگاد هم به نام مشهد ام النبی یا مشهد مادر سلیمان معروف گشت.

این مجموعه ارزشمند در 16 تیرماه 1383 به عنوان پنجمین اثر ایران در فهرست آثار جهانی (یونسکو) به ثبت رسید. شهر باستانی پاسارگاد نخستین پایتخت شاهنشاهی هخامنشی در قلب استان دلالت از موقعیت مکانی شهر دارد. شهر توسط کوروش بزرگ (کوروش دوم)در سده « اردوگاه پارس » فارس، در دشت رودخانه پلوار قرار دارد. نام شهر ششم قبل از میلاد ساخته شد. محوطه اصلی ( 160 هکتار، توسط یک منطقه طبیعی بزرگ احاطه و محافظت شده است ). محوطه اصلی شامل این بناهاي تاریخی است: آرامگاه کورش بزرگ در جنوب؛ تخت سلیمان (سریر پادشاهی سلیمان) و استحکامات، واقع بر یک تپه در شمال محوطه اصلی؛ مجموعه سلطنتی در مرکز محوطه اصلی، شامل بقایاي: ساختمان دروازه تالار عمومی کاخ قصر مسکونی ، و باغ سلطنتی (چهار باغ).

در شمال مجموعه سلطنتی زندان سلیمان قرار دارد، یک برج سنگی، باحدوداً 14 متر ارتفاع. تاریخ ساخت این بنا مشخص نیست. محوطه اصلی شامل منطقه حفاري شده است، اما پایتخت باستانی منطقه اي بسیار وسیعتر از این منطقه بوده و هنوز حفاري نشده است. در محوطه حفاظتی اطراف، باقی مانده هاي دیگري نیز هستند: 530 پیش از میلاد)، و محوطه هاي تل نوخودي، تل خاري، تل سه آسیاب، دوتلان، که برخی از اینها متعلق به ماقبل تاریخ – محدوده مقدس (حدوداً 550 هستند، همین طور مدرسه یا کاروانسرا (سده 14 میلادي). برجسته ترین بخش مجموعه پاسارگاد، بناي آرامگاه کورش بزرگ است که پیشتر مشهور بود. در سال 1820 پس از پژوهش هاي باستان شناسی، هویت اصلی بنا به عنوان آرامگاه کوروش بزرگ مشخص شده است و چون « مشهد مادر سلیمان »گوهري در میان دشت خودنمایی می کند. این آرامگاه نزدیک 530 تا 540 پیش از میلاد از سنگ آهکی به رنگ سفید ساخته شده است.

بناي آرامگاه میان باغ هاي سلطنتی قرار داشته و از سنگ هاي بزرگ، که درازاي پاره اي از آن ها به هفت متر می رسد، ساخته شده است. تخته سنگ هاي آرامگاه با بست هاي فلزي معروف به بست دم چلچله اي، به هم پیوسته بوده، که بعدها آن ها را کنده و برده اند و اکنون جایشان به صورت حفره هایی دیده می شود که بیشترشان را بازسازي کرده اند. بناي آرامگاه دو بخش شناخته شده دارد: سکویی 6 پله اي که قاعده آن مربع مستطیلی به وسعت 165 متر مربع 5 متر می رسد. خزانه آرامگاه، در بالاترین / 5 متر مربع که سقف شیب بامی دارد و ضخامت دیوارهایش به 1 / است. یک چهاردیواري کوچک به وسعت 7نقطه، ریخت یک خانه شیروانی ساده با یک ورودي کوچک در غرب را دارد. در شیب سقف آرامگاه دو سوراخ بزرگ وجود دارد که براي سبک کردن سنگ ها و کم کردن از بار سقف ایجاد شده است و برخی ندانسته، جاي نگهداري کالبد کوروش و همسر وي دانسته اند.

پس از کشته شدن کوروش در جنگ با سکاها یا ایرانیان شمالی، جسد وي را مومیایی کرده و درون تختی از زر نهاده و اشیاي ارزشمند پادشاهی و جنگی او را در کنار وي گذارده بودند. به گزارش باستان نگاران زمان اسکندر، وقتی اسکندر به پاسارگاد آمد و از آرمگاه کوروش که در میان باغی بزرگ قرار داشت دیدن کرد در درون مقبره تابوتی زرین، یک میز و تعدادي ظروف زرین و سلاحهاي گرانقیمت و لباسهاي شخص کوروش و کلیه جواهراتی را که زمانی به دست می کرد یا به خود می آویخت مشاهده کرد. این آرامگاه در آن زمان توسط شماري مغ محافظت می شود اما در زمان اسکندر مورد دستبرد قرارگرفت و کلیه اشیاء گرانقیمتش به سرقت رفت. بهترین زمان سفر به اینجا فصول غیر گرم سال بالاخص اردیبهشت ماه است.
منبع : صد جائی که در ایران باید ببینید/ جمع آوری و تالیف :کوروش مقصودی


هتل آفتاب اصفهان، میزبان میهمانان نصف جهان

تلفن رزرو سریع و مستقیم: 03135510600
رزرو هتل اصفهان