برند گردشگری اصفهان

این نشان خود برگرفته از یکی از ماندگارترین قصه هاي اصفهان در زیر گنبد شیخ لطف االله است. داستان طاووس بهشتی که در کاشیکاري شگفت آور زیر گنبد قابل دیدار است. رنگ ها نیز کاملا برگرفته از المانهاي اصفهان می باشد.

همچنین مشاهده نمایید: برند گردشگری ایران

برند گردشگری اصفهان