نوع بیمارستان : دولتی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی اصفهان

آدرس و تلفن ها:

میدان شهداء_ ابتدای خیابان ابن سینا   4459001 و 4459076 / 3133033400

معرفی و تاریخچه:

حدود 75 سال پيش (سال 1312ه.ش ) در ويرانه هاي قصر سنبلستان كه مربوط به دوران ساسانيان و پادشاهي خسرو پرويزبود ،ساختماني براي مداواي بيماران ساخته شد.اين ساختمان در منطقه جميلان كه تاريخ آن به دوره سلجوقيان بر مي گشت بنا شد ، نام اين ساختمان ابتدا شفاخانه سنبلستان و بعدها به نام مركز پزشكي امين شهرت يافت.
در اطراف شفاخانه سنبلستان ، انبوهي از گل و درخت كاشته شد كه خود محلي براي تفريح مردم آن زمان گرديد. مردمي كه خسته از قحطي و مانده از جنگ جهاني دوم بودند،ماندن در اين مكان دليلي براي فراموشي مصائب آن روزها بود.
بعد از گذشت چهل سال از گذاشتن سنگ بناي ساختمان ، شفاخانه تفكيك شد و در آن دو آموزشگاه براي آموزش حرفه طبابت بوجود آمد.
بعد از مدتي از طرف مرحوم امين التجار يك بخش زايشگاه و يك بخش بستري و تعدادي ساختمان اداري از طرف كارخانه ريسباف به شفاخانه اضافه شد. سپس از طرف مرحوم امين التجار در بخش قدیمی بیمارستان ساختمان فعلی بیمارستان امین که شامل بخش های مختلف می باشد احداث گردید.
ابتدا شفاخانه زير نظر اداره بلديه (شهرداري) بود وسپس به انجمن بهداري و بعدبه سرپرستي اداره بهداري درآمد ،در سال 1348 در اختيار دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان قرار گرفت.
در اطراف ساختمان اين مركز چند بناي تاريخي وجود دارد كه هر كدام از شاهكارهاي معماري و نشان دهنده فرهنگ دير پاي اين منطقه مي باشند.ازجمله آنها درب امام است كه هم اكنون به زيارتگاه تبديل شده است.
مرکز آموزشی درمانی امین در شمال شهر اصفهان در خیابان ابن سینا ،کوچه سنبلستان واقع شده است.
مساحت عرصه بيمارستان : 24000
مساحت اعياني بيمارستان : 26570
مساحت فضاي سبز بيمارستان : 2400
مرکز آموزشی درمانی امین با دارا بودن 157 تخت فعال و 152 تخت مصوب خدمات درمانی زیر را به مراجعین ارائه می دهد:
زنان وزایمان،اطفال،نوزادان،جراحی عمومی،کلیه ومجاری ادراری،گوش وحلق وبینی، جراحی مغز واعصاب،ارتوپدی،داخلی قلب ،داخلی مغز واعصاب.
بخشهای بستری عبارتند از:
اورژانس عمومي بزرگسال ،اورژانس تخصصي اطفال،جراحی مردان،جراحی زنان،زایشگاه،اطاق عمل،داخلی قلب،CCU ، داخلی مغز واعصاب،ICU1،ICU2،ICU3،اطفال،نوزادان،NICU
اورژانس
این بخش با 550 مترمربع در ضلع شمالی بیمارستان در ساختمان بخش های بستری طبقه همکف در مجاورت زایشگاه قرار گرفته است ، یک درب ورودی آن به طرف راهروی طبقه همکف و درب دیگر آن به طرف محوطه بیرون مشرف به خیابان قرار گرفته که از این قسمت آمبولانس ها به اورژانس وارد می شوند. اورژانس به تعبيري قلب بيمارستان است زيرا مبدا اكثر بيماران جهت دريافت خدمات مي باشد. این بخش دارای 16 تخت فعال می باشد.
فضاهای موجود در این بخش :
– اتاق جراحي سرپایی ، اتاق پذیرش اورژانس، صندوق ،اتاق ادميت بيماران، اورژانس اطفال ، اتاق ادمیت اطفال ، ایستگاه پرستاری ، اتاق سوپر وایزر ، اتاق پزشک
اهداف اورژانس ارتقاء سطح بهداشت ،ارتقاءسطح سلامت بیماران وپرسنل و ارتقاءسطح طرح تکریم،هدف اصلي اورژانس اين مركز ارائه خدمات فوريت دار به بيماران بزرگسال و اطفال در زمينه كليه فعاليت هاي اورژانس مي باشد.

حدود 75 سال پيش (سال 1312ه.ش ) در ويرانه هاي قصر سنبلستان كه مربوط به دوران ساسانيان و پادشاهي خسرو پرويزبود ،ساختماني براي مداواي بيماران ساخته شد.اين ساختمان در منطقه جميلان كه تاريخ آن به دوره سلجوقيان بر مي گشت بنا شد ، نام اين ساختمان ابتدا شفاخانه سنبلستان و بعدها به نام مركز پزشكي امين شهرت يافت.
در اطراف شفاخانه سنبلستان ، انبوهي از گل و درخت كاشته شد كه خود محلي براي تفريح مردم آن زمان گرديد. مردمي كه خسته از قحطي و مانده از جنگ جهاني دوم بودند،ماندن در اين مكان دليلي براي فراموشي مصائب آن روزها بود.
بعد از گذشت چهل سال از گذاشتن سنگ بناي ساختمان ، شفاخانه تفكيك شد و در آن دو آموزشگاه براي آموزش حرفه طبابت بوجود آمد.
بعد از مدتي از طرف مرحوم امين التجار يك بخش زايشگاه و يك بخش بستري و تعدادي ساختمان اداري از طرف كارخانه ريسباف به شفاخانه اضافه شد. سپس از طرف مرحوم امين التجار در بخش قدیمی بیمارستان ساختمان فعلی بیمارستان امین که شامل بخش های مختلف می باشد احداث گردید.
ابتدا شفاخانه زير نظر اداره بلديه (شهرداري) بود وسپس به انجمن بهداري و بعدبه سرپرستي اداره بهداري درآمد ،در سال 1348 در اختيار دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان قرار گرفت.
در اطراف ساختمان اين مركز چند بناي تاريخي وجود دارد كه هر كدام از شاهكارهاي معماري و نشان دهنده فرهنگ دير پاي اين منطقه مي باشند.ازجمله آنها درب امام است كه هم اكنون به زيارتگاه تبديل شده است.
مرکز آموزشی درمانی امین در شمال شهر اصفهان در خیابان ابن سینا ،کوچه سنبلستان واقع شده است.
مساحت عرصه بيمارستان : 24000
مساحت اعياني بيمارستان : 26570
مساحت فضاي سبز بيمارستان : 2400
مرکز آموزشی درمانی امین با دارا بودن 157 تخت فعال و 152 تخت مصوب خدمات درمانی زیر را به مراجعین ارائه می دهد:
زنان وزایمان،اطفال،نوزادان،جراحی عمومی،کلیه ومجاری ادراری،گوش وحلق وبینی، جراحی مغز واعصاب،ارتوپدی،داخلی قلب ،داخلی مغز واعصاب.
بخشهای بستری عبارتند از:
اورژانس عمومي بزرگسال ،اورژانس تخصصي اطفال،جراحی مردان،جراحی زنان،زایشگاه،اطاق عمل،داخلی قلب،CCU ، داخلی مغز واعصاب،ICU1،ICU2،ICU3،اطفال،نوزادان،NICU
اورژانس
این بخش با 550 مترمربع در ضلع شمالی بیمارستان در ساختمان بخش های بستری طبقه همکف در مجاورت زایشگاه قرار گرفته است ، یک درب ورودی آن به طرف راهروی طبقه همکف و درب دیگر آن به طرف محوطه بیرون مشرف به خیابان قرار گرفته که از این قسمت آمبولانس ها به اورژانس وارد می شوند. اورژانس به تعبيري قلب بيمارستان است زيرا مبدا اكثر بيماران جهت دريافت خدمات مي باشد. این بخش دارای 16 تخت فعال می باشد.
فضاهای موجود در این بخش :
– اتاق جراحي سرپایی ، اتاق پذیرش اورژانس، صندوق ،اتاق ادميت بيماران، اورژانس اطفال ، اتاق ادمیت اطفال ، ایستگاه پرستاری ، اتاق سوپر وایزر ، اتاق پزشک
اهداف اورژانس ارتقاء سطح بهداشت ،ارتقاءسطح سلامت بیماران وپرسنل و ارتقاءسطح طرح تکریم،هدف اصلي اورژانس اين مركز ارائه خدمات فوريت دار به بيماران بزرگسال و اطفال در زمينه كليه فعاليت هاي اورژانس مي باشد.

حدود 75 سال پيش (سال 1312ه.ش ) در ويرانه هاي قصر سنبلستان كه مربوط به دوران ساسانيان و پادشاهي خسرو پرويزبود ،ساختماني براي مداواي بيماران ساخته شد.اين ساختمان در منطقه جميلان كه تاريخ آن به دوره سلجوقيان بر مي گشت بنا شد ، نام اين ساختمان ابتدا شفاخانه سنبلستان و بعدها به نام مركز پزشكي امين شهرت يافت.
در اطراف شفاخانه سنبلستان ، انبوهي از گل و درخت كاشته شد كه خود محلي براي تفريح مردم آن زمان گرديد. مردمي كه خسته از قحطي و مانده از جنگ جهاني دوم بودند،ماندن در اين مكان دليلي براي فراموشي مصائب آن روزها بود.
بعد از گذشت چهل سال از گذاشتن سنگ بناي ساختمان ، شفاخانه تفكيك شد و در آن دو آموزشگاه براي آموزش حرفه طبابت بوجود آمد.
بعد از مدتي از طرف مرحوم امين التجار يك بخش زايشگاه و يك بخش بستري و تعدادي ساختمان اداري از طرف كارخانه ريسباف به شفاخانه اضافه شد. سپس از طرف مرحوم امين التجار در بخش قدیمی بیمارستان ساختمان فعلی بیمارستان امین که شامل بخش های مختلف می باشد احداث گردید.
ابتدا شفاخانه زير نظر اداره بلديه (شهرداري) بود وسپس به انجمن بهداري و بعدبه سرپرستي اداره بهداري درآمد ،در سال 1348 در اختيار دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان قرار گرفت.
در اطراف ساختمان اين مركز چند بناي تاريخي وجود دارد كه هر كدام از شاهكارهاي معماري و نشان دهنده فرهنگ دير پاي اين منطقه مي باشند.ازجمله آنها درب امام است كه هم اكنون به زيارتگاه تبديل شده است.
مرکز آموزشی درمانی امین در شمال شهر اصفهان در خیابان ابن سینا ،کوچه سنبلستان واقع شده است.
مساحت عرصه بيمارستان : 24000
مساحت اعياني بيمارستان : 26570
مساحت فضاي سبز بيمارستان : 2400
مرکز آموزشی درمانی امین با دارا بودن 157 تخت فعال و 152 تخت مصوب خدمات درمانی زیر را به مراجعین ارائه می دهد:
زنان وزایمان،اطفال،نوزادان،جراحی عمومی،کلیه ومجاری ادراری،گوش وحلق وبینی، جراحی مغز واعصاب،ارتوپدی،داخلی قلب ،داخلی مغز واعصاب.
بخشهای بستری عبارتند از:
اورژانس عمومي بزرگسال ،اورژانس تخصصي اطفال،جراحی مردان،جراحی زنان،زایشگاه،اطاق عمل،داخلی قلب،CCU ، داخلی مغز واعصاب،ICU1،ICU2،ICU3،اطفال،نوزادان،NICU
اورژانس
این بخش با 550 مترمربع در ضلع شمالی بیمارستان در ساختمان بخش های بستری طبقه همکف در مجاورت زایشگاه قرار گرفته است ، یک درب ورودی آن به طرف راهروی طبقه همکف و درب دیگر آن به طرف محوطه بیرون مشرف به خیابان قرار گرفته که از این قسمت آمبولانس ها به اورژانس وارد می شوند. اورژانس به تعبيري قلب بيمارستان است زيرا مبدا اكثر بيماران جهت دريافت خدمات مي باشد. این بخش دارای 16 تخت فعال می باشد.
فضاهای موجود در این بخش :
– اتاق جراحي سرپایی ، اتاق پذیرش اورژانس، صندوق ،اتاق ادميت بيماران، اورژانس اطفال ، اتاق ادمیت اطفال ، ایستگاه پرستاری ، اتاق سوپر وایزر ، اتاق پزشک
اهداف اورژانس ارتقاء سطح بهداشت ،ارتقاءسطح سلامت بیماران وپرسنل و ارتقاءسطح طرح تکریم،هدف اصلي اورژانس اين مركز ارائه خدمات فوريت دار به بيماران بزرگسال و اطفال در زمينه كليه فعاليت هاي اورژانس مي باشد.

منبع: سایت رسمی بیمارستان امین اصفهان  https://amin.mui.ac.ir/

رزرو هتل اصفهان